Šiaurės ir Pietų Korėjos lyderiai vėl susitiko pasienio zonoje
Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­ris Kim Jong Unas ir Pie­tų Ko­rė­jos pre­zi­den­tas Moon Jae– inas šeš­ta­die­nį an­trą kar­tą per mė­ne­sį su­si­ti­ko pa­liau­bų kai­me­ly­je, kad ap­tar­tų įsi­pa­rei­go­ji­mus siek­ti tai­kos, dėl ku­rių su­ta­rė per sa­vo pir­mą­jį aukš­čiau­sio ly­gio su­si­ti­ki­mą, ir ga­li­mą Kim Jong Uno su­si­ti­ki­mą su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu.

Pietų Korėjos prezidentūra pranešė, kad Moon Jae-inas sekmadienį asmeniškai paskelbs apie naujojo aukščiausiojo lygio susitikimo su Šiaurės Korėjos lyderiu rezultatus.

Susitikimas Šiaurės ir Pietų Korėją skiriančioje demilitarizuotoje zonoje (DMZ) esančiame paliaubų kaimelyje įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Pietų Korėja išreiškė palengvėjimą dėl atgaivintų derybų dėl D. Trumpo ir Kim Jong Uno aukščiausiojo lygio susitikimo.

Ketvirtadienį JAV prezidentas Kim Jong Unui adresuotame laiške pranešė, kad jųdviejų viršūnių susitikimas neįvyks. Baltieji rūmai tuomet paaiškino, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl Šiaurės Korėjos „ištisos virtinės sulaužytų pažadų“. Tačiau jau penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad jo istorinis susitikimas su Šiaurės Korėjos lyderiu vis dar gali įvykti birželio 12-ąją, kaip kad buvo planuota.