Šiaurės ir Pietų Korėjoje nuo šiol – viena laiko zona
Šiau­rės Ko­rė­ja šeš­ta­die­nį pus­va­lan­džiu į prie­kį pa­suks sa­vo lai­kro­džius, kad pe­rei­tų prie Pie­tų Ko­rė­jos lai­ko zo­nos, penk­ta­die­nį pra­ne­šė vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra KCNA.

„Laiko persukimas yra pirmas praktinis žingsnis po istorinio trečio Šiaurės ir Pietų Korėjų viršūnių susitikimo, siekiant paspartinti Šiaurės ir Pietų (Korėjų) suvienijimo procesą“, – nurodoma pranešime, kuris buvo paskelbtas po praėjusią savaitę įvykusio Kim Jong Uno ir Moon Jae-ino susitikimo.