Šią savaitę, pirmąkart po pasikėsinimo į Skripalius, įvyks NATO ir Rusijos derybos
NA­TO ket­vir­ta­die­nį ren­gia pir­mas ofi­cia­lias de­ry­bas su Ru­si­ja nuo ko­vą Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įvy­ku­sio pa­si­kė­si­ni­mo į bu­vu­sį dvi­gu­bą ru­sų agen­tą, Al­jan­sui sie­kiant pa­sip­rie­šin­ti vis di­dė­jan­čiam Mask­vos at­kak­lu­mui.

Santykiai tarp Rusijos ir Vakarų yra pašliję labiausiai nuo Šaltojo karo pabaigos; Maskva 2014-aisiais aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį ir, įtariama, neseniai pasikėsino nervus paralyžiuojančia medžiaga nužudyti buvusį šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją Britanijos Solsberio mieste.

NATO griežtai kritikavo Maskvą dėl šios atakos, per kurią buvo pirmąkart nuo Antrojo pasaulinio karo priešiškais tikslais panaudota nervus paralyžiuojanti medžiaga, ir išsiuntė septynis rusų diplomatus, kaip ir daugybė kitų valstybių.

„NATO ir Rusijos tarybos susitikimas įvyks 2018-ųjų gegužės 31-ąją“, – sakė vienas NATO pareigūnas.

„Tai yra NATO dvilypė politika Maskvos atžvilgiu (derinant) stiprią gynybą ir reikšmingą dialogą su Rusija“, – pridūrė jis.

Tai bus jau septintas NATO ir Rusijos tarybos susitikimas per pastaruosius dvejus metus. Jis vyks naujoje Aljanso būstinėje Briuselyje. Per susitikimą žadama aptarti tebesitęsiantį konfliktą Rytų Ukrainoje; Maskva kaltinama ten remianti prorusiškus separatistus.

Be to, veikiausiai bus aptartas ir karinių pratybų skaidrumas. Per pastarąjį Tarybos susitikimą spalį NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad Aljanso narės išreiškė abejonių dėl „neatitikimų“ Maskvos pateiktoje ataskaitoje apie prieštaringai vertinamas 2017-ųjų rugsėjo mėnesį įvykusias karines pratybas „Zapad“.

Bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos, vykusios prie rytinių NATO ir ES sienų, sukėlė didelį Lenkijos ir Baltijos valstybių, vos prieš ketvirtį amžiaus išrūkusių iš Kremliaus kontrolės, nerimą dėl jose dalyvavusių karių skaičiaus ir Maskvos ketinimų.

Išvertus iš rusų kalbos, „zapad“ reiškia „Vakarus“, ir Vakarų valstybės būgštavo, kad tos pratybos primena karo su NATO repeticiją.

Be to, liepą įvyks NATO viršūnių susitikimas, per kurį bus svarstomos penkios prioritetinės sritys, tokios kaip atgrasymas, modernizacija ar santykiai su Europos Sąjunga, o itin svarbią vietą darbotvarkėje užims diskusijos apie priemones, skirtas ryšiams su vis atkaklesne Rusija „palaikyti“, pirmadienį paskelbė Aljansas.

Praėjusią savaitę Europos Sąjunga ir NATO paragino Rusiją prisiimti atsakomybę dėl Malaizijos oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reisu MH17 skridusio lėktuvo numušimo virš Rytų Ukrainos 2014 metais.

Šis raginimas paskelbtas tarptautiniams tyrėjams priėjus prie išvados, kad raketa, kuria virš Ukrainos buvo numuštas šis lėktuvas, buvo atvežta iš vienos rusų kariuomenės brigados.

NATO ir Rusija reguliariai rengdavo susitikimus iki Ukrainos krizės 2014 metais, tačiau po ištisus mėnesius trukusių diskusijų Aljanse, ar Tarybos susitikimai nepasiųstų Maskvai klaidingo signalo, 2016-aisiais buvo nuspręsta juos atnaujinti.

JAV vadovaujamas Aljansas sustabdė visą praktinį bendradarbiavimą su Rusija dėl jos vaidmens Ukrainos konflikte, tačiau NATO ir Maskvos politiniai komunikacijos kanalai liko atviri.