Sergejus Lavrovas ir Angela Merkel aptarė situaciją Ukrainoje
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas ir Ru­si­jos ka­riuo­me­nės va­das an­tra­die­nį at­vy­ko į Ber­ly­ną, kur ap­ta­rė su kanc­le­re An­ge­la Mer­kel pa­dė­tį Si­ri­jo­je ir Ukrai­no­je, pa­skel­bė Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė.

Sprendimą surengti A. Merkel, S. Lavrovo, Vokietijos URM vadovo Heiko Maaso ir Rusijos kariuomenės Generalinio štabo viršininko generolo Valerijaus Gerasimovo susitikimą praėjusią savaitę priėmė Vokietijos kanclerė ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Viešai apie tokius planus nebuvo pranešta.

Savo raštiškame pareiškime vyriausybė nepateikė išsamios informacijos apie pasitarimo rezultatus, bet nurodė, jog „pagrindinė diskusijos tema buvo padėtis Artimuosiuose Rytuose, ypač Sirijoje. Taip pat buvo aptartas konfliktas Rytų Ukrainoje“.

Pasitarimas buvo surengtas po pirmadienį Jeruzalėje įvykusio S. Lavrovo, V. Gerasimovo ir Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu susitikimo, per kurį taip pat buvo aptarta padėtis Sirijoje.