Senstanti Japonija – galvos skausmas politikams
Dau­giau kaip 28 proc. Ja­po­ni­jos gy­ven­to­jų da­bar ofi­cia­liai yra lai­ko­mi pa­gy­ve­nu­siais, ro­do vy­riau­sy­bės duo­me­nys.

Tai didžiausias pagyvenusių žmonių skaičius pasaulyje, atsiradęs į senatvę įžengus pirmosios pokario gimstamumo bangos žmonėms.

65 metų ar vyresnių žmonių dabar yra rekordiškai daug – 35,6 mln. arba 28,1 proc. visų gyventojų, sekmadienį paskelbė vyriausybė.

Ši proporcija yra didžiausia pasaulyje. Italijoje pagyvenusių žmonių yra 23,3 proc., Portugalijoje – 21,9 proc., Vokietijoje – 21,7 proc., rodo Jungtinių Tautų duomenys.

Japonijos vyriausybė taip pat nurodė, kad 70 metų ar vyresni žmonės sudaro 20,7 proc. šalies gyventojų. Skaičius pirmą kartą viršijo 20 procentų.

Demografinius pokyčius nulėmė mažas gimstamumas ir ilga vidutinė gyvenimo trukmė.

Sparčiai senstanti Japonijos populiacija kelia didelį galvos skausmą politikos formuotojams, kuriems tenka bandyti užtikrinti, kad vis mažėjanti dirbančių žmonių grupė išlaikytų vis didėjančią pensininkų grupę.