Seksualinio priekabiavimo prieš moteris Vokietijoje neišvengta
Nors ir bu­vo im­ta­si at­sar­gos prie­mo­nių, kad ne­pa­si­kar­to­tų 2016-jų nau­jų­jų me­tų su­tik­tu­vės, kuo­met šim­tai mo­te­rų bu­vo apg­ra­ba­lio­tos ar apip­lėš­tos iš Ry­tų at­ke­lia­vu­sių emig­ran­tų, šie­met Vo­kie­ti­jos po­li­ci­ja jau ga­vo de­šim­tį nu­sis­kun­di­mų dėl ne­pa­gar­baus prieš mo­te­ris el­ge­sio.

Raudonasis Kryžius Berlyne – Vokietijos sostinėje – ėmėsi ypatingų priemonių, kad nepasikartotų 2016-ųjų Naujųjų metų sutikimo nemalonūs įvykiai. Prie Branderburgo vartų buvo įkurtos specialios saugios palapinės moterims, kurios jaučiasi nesaugiai dėl vyrų, daugiausia migrantų, elgesio. Pavadintos „poilsio palapinėmis“ buvo pastatytos šalia medikams skirtos pirmosios pagalbos, palapinės.

Kelno policija pranešė užfiksavusi septynis lytinio priekabiavimo atvejus. Berlyne žmonėms susirinkus švęsti prie Brandenburgo vartų tokių incidentų buvo dešimt, sulaikyti septyni asmenys.

Policija ėmėsi priemonių, kad nepasikartotų padėtis, susidariusi Kelne per 2016-ųjų metų sutiktuves, kai šimtai moterų buvo apgrabaliotos ir apiplėštos – daugiausiai migrantų grupių.

Naujienų agentūra DPA pirmadienį pranešė, kad prie Berlyno esančioje Brandenburgo žemėje 35 metų vyras žuvo detonavus jo uždegtiems fejerverkams. Be to, vienas 19-metis buvo mirtinai sužeistas į galvą, detonavus savadarbiam sprogstamajam užtaisui.