Savo pareigų atsisakė dar du Čilės vyskupai
Po­pie­žius Pra­nciš­kus pri­ėmė dar dvie­jų Či­lės vys­ku­pų at­sis­ta­ty­di­ni­mą, vai­kų ly­ti­nio iš­nau­do­ji­mo Či­lė­je skan­da­lui to­liau tem­dant jo po­pie­žia­vi­mą.

Vatikanas penktadienį pranešė, kad iš posto pasitraukė San Felipės ir Čiljano vyskupai. Jų atsistatydinimo priežastys nenurodomos.

Čiljano vyskupija buvo viena iš keturių, kuriuose praėjusią savaitę tikrino Čilės pareigūnai, atliekantys tyrimą dėl dvasininkų vykdyto vaikų lytinio išnaudojimo, kurį, kaip įtariama, dangstė aukštesni bažnyčios pareigūnai.

Popiežius penktadienį susitiko su Konsepsjono vyskupijos, kur taip pat lankėsi pareigūnai, vyskupu.

Anksčiau šiais metais Čilės vyskupai pradėjo masiškai atsistatydinti, reaguodami į vėluojančias popiežiaus pastangas gelbėti Čilės Katalikų Bažnyčios reputaciją.

Popiežius Pranciškus iš karto neįvertino vaikų ir suaugusiųjų lytinio išnaudojimo masto bei nusikaltimų slėpimo Čilėje, tačiau vėliau pripažino klydęs.

Popiežius Pranciškus ne kartą atsiprašė tikinčiųjų dėl šio skandalo ir pripažino, kad Bažnyčia „nesiklausė ir nereagavo“ į dešimtmečius reikštus įtarimus, tačiau pažadėjo „atkurti teisingumą“.