Savaitės fotokaleidoskopas
SU­SI­TI­KI­MAS. Ha­no­ju­je va­sa­rio 27–28 die­no­mis vy­kęs JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ir Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­rio Kim Jong Uno vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas bran­duo­li­niu klau­si­mu ket­vir­ta­die­nį ne­ti­kė­tai bai­gė­si anks­čiau nei pla­nuo­ta. Ha­no­jaus vir­šū­nių su­si­ti­ki­me tu­rė­jo bū­ti nu­ei­ta to­liau nei per pir­mą­jį is­to­ri­nį D. Trum­po ir Kim Jong Uno su­si­ti­ki­mą, ku­ris per­nai bir­že­lį įvy­ko Sin­ga­pū­re. Vis­gi ly­de­riams ne­pa­vy­ko iš­spręs­ti nuo­mo­nių skir­tu­mų, to­dėl, prieš­in­gai nei pla­nuo­ta, jie ne­pa­si­ra­šė bend­ro par­eiš­ki­mo.

METINĖS. Vasario 27 dieną, minint ketvirtąsias Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo metines, moteris deda gėlių jo žūties vietoje. Vienas iš arčiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikų B. Nemcovas buvo nušautas netoli Kremliaus 2015 metų vasario 27 dieną. 2017 metais dėl jo nužudymo teismas kaltu pripažino buvusį saugumo pareigūną iš Čečėnijos ir skyrė jam 20 metų kalėjimo. Dar keturi vyrai pripažinti kaltais dėl bendrininkavimo. Tačiau B. Nemcovo šeima ir sąjungininkai mano, kad tikrieji nužudymo organizatoriai iki šiol yra nenubausti.

. / AFP/Scanpix nuotrauka

SKYRYBOS. Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš Europos Sąjungos (ES) remiančios moterys vasario 27 dieną dalyvauja proteste, laikydamos su užrašais „50-ojo straipsnio pratęsimas yra išdavystė“ ir „Pasitraukimo be susitarimo opcijos atsisakymas yra išdavystė“. Šitaip jos reiškia nepasitenkinimą tuo, kad šalies premjerė Theresa May pareiškė, jog įstatymų leidėjai galės rinktis ar pritarti jos su ES suderėtam susitarimui, palikti bloką kovo 29 dieną be susitarimo ar pavėlinti „Brexit“ trimis mėnesiais.

. / AFP/Scanpix nuotrauka

PERRINKIMAS. Vyras Nigerijoje skaito vasario 27 dienos laikraštį, kurio antraštė skelbia apie Muhammadu Buhari perrinkimą šalies prezidentu. Rinkimai nepraėjo be problemų – paskutinę minutę balsavimas buvo savaitei nukeltas. Todėl nenuostabu, kad juose balsavo vos per 36 proc. rinkimų teisę turinčių nigeriečių. Opozicija rinkimų rezultatus žadėjo apskųsti teismui.

. / AP/Scanpix nuotrauka

PABAIGA. Vaikas, kartu su šeimos nariais vasario 27 dieną palikęs džihadistų judėjimo „Islamo valstybę“ paskutinę kontroliuojamą nedidelią teritoriją Baghouzo miestelyje, Sirijos šiaurės rytų Deir ez-Zoro provincijoje, žiūri į kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDP) kareivį. Trečiadienį buvo pranešta, kad SDP ruošiantis suduoti paskutinį smūgį „Islamo valstybei“, trečiadienį jos anklavą paliko šimtai žmonių.

. / AFP/Scanpix nuotrauka

AFP/AP/Scanpix nuotraukos