Savaitės fotokaleidoskopas
SIE­NA. JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas at­vyks­ta į mi­tin­gą ne­to­li Mek­si­kos pa­sie­nio esan­čia­me El Pa­so mies­te, Tek­sa­se. Ly­de­riui už nu­ga­ros ka­bo kiek pa­si­kei­tęs jo šū­kis – vie­toj „pas­ta­ty­ki­me sie­ną“ da­bar už­ra­šas skel­bia: „Pa­bai­ki­me sie­ną.“ Tą pa­čią die­ną JAV įsta­ty­mų lei­dė­jai pa­skel­bė pa­sie­kę pre­li­mi­na­rų su­si­ta­ri­mą, pa­gal ku­rį fi­zi­nės sie­nos sta­ty­bai nu­ma­to­ma skir­ti be­veik 1,4 mlrd. do­le­rių. Tai leis­tų fi­nan­suo­ti 89 km sie­nos ruo­žą.

TEISMAS. Vasario 12 dieną Katalonijos policijos pajėgos „Mossos d'Esquadra“ iš eismą blokuojančios demonstracijos, kurios dalyviai protestavo dėl prasidėjusio teismo prieš buvusius katalonų separatistų vadovus, išneša regiono parlamento narį Carlesą Rierą. Šią savaitę 12 buvusių Katalonijos lyderių stojo prieš Ispanijos Aukščiausiąjį teismą. Jie kaltinami sukilimu, maištu ir neteisėtu lėšų panaudojimu 2017 metais, kai siekė Katalonijos nepriklausomybės.

teismas / AFP/Scanpix nuotrauka

APSIVALYMAS. Meksikos čiabuvis vasario 10 dieną dalyvauja apsivalymo rituale Zocalo aikštėje, Meksiko mieste. Prieš kelis mėnesius, gruodžio 1-ąją, šioje aikštėje buvo inauguruotas naujas Meksikos prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras. Jis taip pat prisidėjo prie tradicinio apsivalymo ritualo, kuris atliekamas smilkant žoleles ir medžio dervas – atsakomybės valdyti sąžiningai ir daug dirbant simbolius.

apsivalymas / AFP/Scanpix nuotrauka

ASMENUKĖ. Venesuelos opozicijos lyderis Juanas Guaido, pasiskelbęs veikiančiuoju prezidentu, daro asmenukę su savo šalininkais per mitingą Karakase, kuriuo siekta daryti spaudimą armijai, kad ši įleistų į šalį JAV humanitarinę pagalbą.

asmenukė / AFP/Scanpix nuotrauka

Tarp mėginančio išsilaikyti Nicolaso Maduro vyriausybės ir jį nuversti siekiančios opozicijos vyksta susistumdymas dėl humanitarinės pagalbos iš JAV. Ekonomikos krizę išgyvenančioje Venesueloje labai trūksta maisto ir kitų pirmo būtinumo prekių.

Revoliucija / AFP/Scanpix nuotrauka

REVOLIUCIJA. Irano valstybės institucijų išplatinta nuotrauka, kurioje matyti, kaip vasario 11-ąją, minint 40-ąsias Islamo revoliucijos metines, šalies prezidentas Hassanas Rouhani kreipiasi į Laisvės aikštėje, Teherane, susirinkusią minią žmonių. 1979 metų vasario 11 dieną su sukilėliais kovojusi Irano kariuomenė pasidavė ir leido jiems perimti šalies kontrolę, o JAV remto šacho Mohammado Rezos Pahlavi vyriausybė buvo priversta atsistatydinti.