Savaitės fotokaleidoskopas
ŠVEN­TĖ. Va­sa­rio 5 die­ną ki­nų ir ti­be­tie­čių bend­ruo­me­nės vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­si­ti­ko Kiau­lės me­tus pa­gal Mė­nu­lio ka­len­do­rių. Nuo­trau­ko­je ma­ty­ti links­my­bės, vy­ku­sios Agins­ko­jės mies­te­ly­je, esan­čia­me Ru­si­jo­je, Už­bai­ka­lės kraš­te. Ši šven­tė trun­ka dvi sa­vai­tes. Tuo lai­ko­tar­piu po vie­nu sto­gu vėl su­si­rin­kę šei­mų na­riai ga­mi­na tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus, kei­čia­si do­va­no­mis ir pi­ni­gų pri­kimš­tais rau­do­nais vo­kais. 

PERSONAŽAI. Vidurio Vokietijoje, netoli Getingeno, įrengtame laukinės gyvūnijos parke tingiai drybso vilkai. Žmonės ir šie žvėrys nuo seno gyveno kaimynystėje, todėl susiformavo sudėtingi tarpusavio santykiai. Viena vertus, vilkų bijota, jie buvo demonizuojami, naikinami. Tačiau kartu šiuos plėšrūnus gyventojai ir gerbė, jų atvaizdais puošė herbus, skydus. Tas santykis kito priklausomai nuo laikotarpio ir vietos. Vilkai tapo daugybės pasakų, legendų, mitų, posakių, patarlių, dainų personažais.

personažai / TASS/Scanpix nuotrauka

SOLIDARUMAS. Šią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas skaitė ilgai lauktą metinį pranešimą. Kelios dešimtys JAV demokračių kongresmenių atvyko į renginį vilkėdamos baltais drabužiais – taip pagerbdamos sufražisčių judėjimą. Įstatymų leidėjos pozavo nuotraukoms ir džiaugėsi rekordiniu moterų skaičiumi Kongrese.

solidarumas / AFP/Scanpix nuotrauka

Šiuo metu 435 narius turinčiuose Atstovų Rūmuose yra 102 moterys, o 100 vietų Senate – 25. D. Trumpui atkreipus dėmesį į šį pasiekimą, atmosfera Atstovų Rūmų salėje, regis, tapo kiek lengvesnė.

GAISRAS.

gaisras / AFP/Scanpix nuotrauka

Viename prabangiame Paryžiaus rajone dešimt žmonių žuvo per gaisrą, kuris įsiplieskė naktį į antradienį. Ugnis buvo suvaldyta tik po daugiau kaip penkių valandų. Liepsnas gesino maždaug 200 ugniagesių. Tai daugiausia aukų pareikalavęs gaisras Paryžiuje nuo 2005 metų. Keli vietos gyventojai teigė, jog aštuntąjį dešimtmetį pastatytas namas užsiliepsnojo dėl ginčo tarp kaimynų. Šis pietvakarinis sostinės rajonas pasižymi tokiomis lankytinomis vietomis kaip Trokadero aikštė priešais Eifelio bokštą.

„BEVEIK ŠVENTAS“.

beveik sventas / AP/Scanpix nuotrauka

Popiežius Pranciškus antradienį tapo pirmuoju Katalikų bažnyčios vadovu, aukojusiu mišias krikščionių bendruomenei Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Maždaug 170 tūkst. susirinkusiųjų į stadioną „Zayed Sports City“ skandavo: „Tegyvuoja popiežius!“ ir „Mes tave mylime!“ „Jis beveik šventas. Turi ypatingą charizmą, kuria žavi visus. Pranciškaus raginimas būti taikiems ir tolerantiškiems užbūrė žmones. Jo paprastumas ir kuklumas visada girtini“, – dalijosi įspūdžiais Indijoje gimęs 64 metų Raphaelis.