Savaitės fotokaleidoskopas
KA­MUF­LIA­ŽAS. Sau­sio 21-ąją, die­ną prieš Da­vo­se, Švei­ca­ri­jo­je, pra­si­de­dant kas­me­ti­niam Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mui, ka­muf­lia­ži­nę ap­ran­gą dė­vin­tis po­li­ci­nin­kas sto­vi ant vieš­bu­čio sto­go, esan­čio ne­to­li Kong­re­sų cen­tro, ku­ria­me šią sa­vai­tę rin­ko­si pa­sau­lio ly­de­riai, tarp jų ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ren­gi­nys bai­gė­si šian­dien, sau­sio 25 die­ną.

FESTIVALIS. Tikintieji meldžiasi riedėdami laiptais žemyn per Swasthani Brata Katha festivalį Baktapure, Nepale. Sausio 21 dieną prasidėjęs hinduistų deivei Swasthani ir dievui Madhavnarayanui pagerbti skirtas festivalis truks visą mėnesį. Tikintieji tą mėnesį pasninkauja ir valgo tik kartą per dieną, o vakarais pasakoja deivės Swasthani istoriją. Tikima, kad deivė pildo norus tų, kurie jos garbei laikosi pasninko.

. / AFP/Scanpix nuotrauka

VIENYBĖ. Ukrainiečiai, rankose laikydami šalies vėliavos spalvų signalines raketas, sausio 22-ąją minėdami Ukrainos vienybės dieną, ant tilto per Dniepro upę Kijeve formuoja gyvą žmonių grandinę. Šiais metais Ukraina paminėjo 100 metų sukaktį, kai 1919-ųjų sausio 22 dieną buvo pasirašytas Vakarų Ukrainos Liaudies Respublikos ir Ukrainos Liaudies Respublikos susivienijimo aktas.

. / Reuters/Scanpix nuotrauka

VIZITAS. Sausio 22-ąją, prieš popiežiaus Pranciškaus vizitą į Panamą, piligrimė atlieka išpažintį sostinės Jaunimo parke. Panamoje, į kurią atvyko dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose, Šventasis Tėvas viešės iki sekmadienio. Per savo ponfitikatą jis jau aplankė 40 šalių, o ši apaštališkoji kelionė yra 26-a.

. / AFP/Scanpix nuotrauka

Pastarąjį kartą Katalikų bažnyčios vadovas Panamoje lankėsi prieš 36 metus. Tai buvo popiežius Jonas Paulius II.

MADA.

. / AFP/Scanpix nuotrauka

Šią savaitę Paryžiuje rinkosi stilingiausi vyrai ir moterys, nes šiame mieste vyko aukštosios mados savaitė. Jos metu Prancūzijos sostinėje žymiausi mados namai, pradedant „Chanel“ ir baigiant „Givenchy“, pristatė savo 2019 metų pavasario ir vasaros haute couture kolekcijas. Per mados namų „Dior“ šou ant podiumo pasirodė ir lietuvė manekenė Giedrė Dukauskaitė.