Savaitės fotokaleidoskopas
TRA­DI­CI­JA. Šven­tą­jį Sil­ves­trą, ar­ba Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­res, kai ku­rie švei­ca­rai mi­ni du­kart – gruo­džio 31 die­ną ir sau­sio 13 die­ną. Šia pro­ga žmo­nės vel­ka­si ma­sy­vius kos­tiu­mus, skam­bi­na var­pais ir lė­tu tem­pu at­lie­ka ti­ro­lie­tiš­kas dai­ne­les. Per­si­ren­gė­liai kla­jo­ja nuo vie­no na­mo prie ki­to ir lin­ki žmo­nėms lai­min­gų at­ei­nan­čių me­tų. Sil­ves­terch­lau­sen šven­tė ki­lo vė­ly­vai­siais vi­du­ram­žiais. Ji vis dar gy­vuo­ja pro­tes­tan­tiš­ka­me Apen­ce­lio-Au­se­ro­de­no kan­to­ne.

PABAIGA. Šią savaitę rytinėje Indijos Asamo valstijoje prasidėjo žiemos derliaus nuėmimo pabaigos šventė. Pirmą jos dieną žmonės tradiciškai dalyvauja bendruomenės žvejyboje. Tai įspūdingas reginys, mat vienu metu po ežerą braidžioja tūkstančiai žmonių ir unikaliais žūklės įrankiais mėgina sugauti žuvų. Sutemus jie ragauja laimikį ir linksminasi. Bendruomenės žvejyba – Asamo valstijos gyventojų kultūrinė ypatybė.

SIPA/Scanpix nuotrauka

BRANDA. Kimono vilkinčios japonės lankosi atrakcionų parke. Merginos šitaip išsipustė Brandos dienos proga. Japonijoje ji minima kasmet antrąjį sausio pirmadienį. Ši diena skiriama visiems, kuriems tuo metu yra 20 metų arba tiek sukaks iki balandžio 1-osios. Tai amžius, kai japonai pereina į suaugusiųjų pasaulį: gali gerti svaigalus, rūkyti ir balsuoti. Po oficialios ceremonijos jaunimas eina į šventyklas ir švenčia su draugais.

AFP/Scanpix nuotrauka

PROTESTAS. Los Andžele pirmadienį paskelbė streiką per 30 tūkst. viešųjų mokyklų pedagogų, reikalaudami mokėti didesnius atlyginimus, mažinti moksleivių skaičių klasėse ir įdarbinti daugiau mokytojų. Pedagogų profsąjungos visoje šalyje pareiškė palaikymą Los Andžele streikuojantiems mokytojams, o daug jų kolegų ir tėvų išreikšdami solidarumą dėvėjo raudonus marškinėlius. Ši spalva tapo streikuojančių mokytojų simboliu.

Reuters/Scanpix nuotrauka

GEDULAS. „Sustabdykite neapykantą!“ – skelbia gedinčių žmonių minioje matomas plakatas. Savaitės pradžioje Lenkiją sukrėtė žinia apie Gdansko mero Pawelo Adamowicziaus mirtį. Jį per labdaros renginį, vykusį sekmadienį, subadė ankstesne valdžia nepatenkintas užpuolikas.

Reuters/Scanpix nuotrauka

Debatų centre atsidūrė senas priešiškumas tarp konservatorių partijos „Teisė ir teisingumas“, kuri valdo šalį nuo 2015 metų, ir opozicinės centristų Piliečių platformos.