Savaitės fotokaleidoskopas
PER­GA­LĖ. Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka trium­fuo­ja prie to­mo­so – Kons­tan­ti­no­po­lio pa­triar­cho Bal­tra­mie­jaus I pa­si­ra­šy­to re­li­gi­nio de­kre­to dėl ne­prik­lau­so­mos Ukrai­nos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios su­kū­ri­mo. Kar­tu su nau­juo­ju me­tro­po­li­tu Epi­fa­ni­ju­mi P. Po­ro­šen­ka at­si­ne­šė šio de­kre­to ri­ti­nį į Ka­lė­dų li­tur­gi­ją Šv. So­fi­jos ka­ted­ro­je Ki­je­ve. Ukrai­nos ly­de­ris par­agi­no vi­so pa­sau­lio sta­čia­ti­kių baž­ny­čias se­se­ri­mi pri­pa­žin­ti nau­ją­ją Ukrai­nos šven­čiau­sią­ją baž­ny­čią, tu­rin­čią sa­vo ka­ted­rą is­to­ri­nia­me Ki­je­vo mies­te. Ukrai­na džiū­gau­ja su­kū­ru­si nuo Mask­vos ne­prik­lau­so­mą Baž­ny­čią. Mask­vos pa­triar­chas Ki­ri­las ir Ru­si­jos pro­pa­gan­di­nės ži­niask­lai­dos prie­mo­nės šį žings­nį pa­smer­kė.

TRYS KARALIAI. Nepabūgę žiemos šalčio sausio 6 dieną vyrai nėrė į Vltavos upę istoriniame Prahos centre. Ši tradicija gyvuoja daugelyje šalių, o kai kuriose vyskupas į vandenį sviedžia kryžių, o mauduoliai neria jo ieškoti.

trys karaliai / AFP/Scanpix nuotrauka

KALĖDA. Liubkų kaime už 120 kilometrų nuo Minsko persirengę giedotojai vaikščiojo nuo namo prie namo, linksmindamiesi su kaimynais. Dainos, šokiai, valgiai, gėrimai – tai Kalėdos, kurias Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Kazachstano, Serbijos, Juodkalnijos, Makedonijos, Izraelio, Egipto, Etiopijos, Eritrėjos krikščionys šventė sausio 7 dieną pagal senąjį Julijaus kalendorių.

undefined / AFP/Scanpix nuotrauka

GRIUVĖSIAI. Tarnybos vis dar triūsia 10 aukštų gyvenamojo namo griuvėsiuose Magnitogorske, maždaug už 1,4 tūkst. kilometrų į pietryčius nuo Maskvos. Namas sugriuvo Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-osios rytą, žuvo 39 žmonės. Valdžia skelbia, jog ten įvyko buitinių dujų sprogimas, tačiau internete apstu kitų teorijų. Mat Rusijoje dar nepamiršti mįslingi namų sprogdinimai prieš 20 metų Buinakske, Maskvoje ir Volgodonske. Gali būti, kad juos surengė Rusijos specialiosios tarnybos. Kad ir kas kaltas dėl tragedijos Magnitogorske, tiesa yra ta, kad infrastruktūra Rusijoje supuvusi, vyrauja netvarka, žmonių saugumas mažai kam rūpi. Buvo laikai, kai į Rusijos iždą tekėjo pinigai už naftą ir dujas, tačiau šalis nepasirūpino investuoti į pasenusią infrastruktūrą.

kalėda / undefined

SVEČIAI. Šiaurės Korėja oficialiai išplatino nuotrauką, kurioje matyti šios šalies lyderis Kim Jong Unas su žmona Ri Sol Ju, išvykstantys iš Pchenjano stoties neskelbto 4 dienų vizito į Kiniją. Vėliau pranešta apie specialų privatų lyderio traukinį, kirtusį abiejų šalių sieną. Kinijoje Kim Jong Unas susitiko su prezidentu Xi Jinpingu.

griuvėsiai / AFP/Scanpix nuotrauka

UŽPUSTYTI. Austrijos Ramzau prie Dachšteino kurorto gyventojams tenka pasidarbuoti atkasant namus ir automobilius – viskas užklota storiausiu sniego sluoksniu. Šalyje padidėjęs sniego griūčių pavojus, šimtai gyventojų negali palikti namų dėl užpustytų kelių.

svečiai / Reuters/Scanpix nuotrauka

Smarkus snygis atslenka ir į vakarines Vokietijos dalis, kitur laukiama žiemos audrų ir potvynių.