Sausakimšoje šv. Petro aikštėje Vatikane popiežius laiko Velykų mišias
De­šim­tys tūks­tan­čių ti­kin­čių­jų sek­ma­die­nį da­ly­vau­ja Va­ti­ka­no šv. Pe­tro aikš­tė­je po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus lai­ko­mo­se Ve­ly­kų mi­šio­se.

Pranciškus sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Mūsų tikėjimas gimė Velykų rytą: Jėzus gyvas! Ši patirtis yra krikščionių žinutės širdyje.“

Į pavasariškomis gėlėmis išpuoštą šv. Petro aikštę susirinko piligrimų iš viso pasaulio ir Italijos pasiklausyti tradicinio popiežiaus velykinio palaiminimo „Urbi et orbi“ (miestui ir pasauliui) iš centrinio šv. Petro bazilikos balkono.

Norintieji patekti į aikštę buvo kruopščiai patikrinti pareigūnų. Sekmadienį taip pat draudžiamas eismas į Vatikaną vedančiomis Romos gatvėmis.