Saugūs avialinijų metai
2017-ie­ji bu­vo sau­giau­si me­tai ko­mer­ci­nių skry­džių is­to­ri­jo­je: per 10 avia­ka­tas­tro­fų žu­vo 44 žmo­nės. Tai skel­bia Ny­der­lan­dų por­ta­las Sa­fe­ty­Net­work, fik­suo­jan­tis lėk­tu­vų in­ci­den­tus. Per­nai nu­kri­to pen­ki ke­lei­vi­niai ir pen­ki trans­por­to lėk­tu­vai.

Aviation Safety Network nerenka duomenų apie karinius lėktuvus.

Du lėktuvai nukrito kildami, trys skydžio metu, trys pradėję leistis, o dar du – nusileidimo stadijoje. Daugiausia žmonių pernai žuvo nedidelio lėktuvo Cessna 208B aviakatastrofos metu Kosta Rikos kalnuose. Tuomet žuvo 12 žmonių.

Portalo duomenimis, nuo 1997 metų, aviakatastrofų skaičius kasmet vidutiniškai mažėja.