Saudo Arabija: žurnalisto kūnas buvo sukapotas
Pen­kiems Sau­do Ara­bi­jos par­ei­gū­nams gre­sia mir­ties baus­mė už žur­na­lis­to Ja­ma­lo Khas­hog­gi aps­vai­gi­ni­mą nar­ko­ti­kais, nu­žu­dy­mą ir jo kū­no su­ka­po­ji­mą ka­ra­lys­tės kon­su­la­te Stam­bu­le, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Ri­ja­do vals­ty­bi­nis pro­ku­ro­ras.

Rijado režimą kritikavęs J. Khashoggi, pasitraukęs į Jungtines Valstijas ir dirbęs laikraščiui „The Washington Post“, buvo apsvaigintas ir nužudytas konsulate, o tuomet jo kūnas buvo sukapotas į gabalus, sakė vienas prokuratūros atstovas.

Tokiu būdu Saudo Arabija pirmąkart atskleidė, kokiu būdu buvo nužudytas reporteris.

Prokuratūros atstovas pridūrė, kad žurnalisto palaikų dalys buvo perduotos vienam agentui ne konsulato teritorijoje.