Sankt Peterburge sulaikyta apie 100, Maskvoje – mažiau nesankcinuotų akcijų dalyvių
Ru­si­jos gy­ven­to­jams sek­ma­die­nį bal­suo­jant re­gio­nų rin­ki­muo­se, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja skel­bia apie maž­daug 100 pro­tes­tuo­to­jų su­lai­ky­mą per ne­sank­cio­nuo­tus ren­gi­nius Sankt Pe­ter­bur­ge prieš ne­po­pu­lia­rią Krem­liaus pa­skelb­tą pen­si­jų re­for­mą.

Anot ministerijos pranešimo, sostinėje Maskvoje sulaikyti tik keli tokios protesto akcijos dalyviai.

Protesto mitingai vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose, kurių dalyvių sulaikymų taip pat buvo užfiksuota.

„Raginimas dalyvauti nesankcionuotuose viešuosiuose renginiuose – viešosios tvarkos pažeidimas. Dalyvavimui tokiose akcijose, kaip taisyklė, reikalingas raginimas. Tai – pažeidimas draudimo agitacijoms tylos dieną“, – sakė ministerijos atstovas Jurijus Valiajevas.

Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno šalininkų organizuoti mitingai prieš pensinio amžiaus didinimą sekmadienį nuo 14 valandos vyko Maskvoje, Sankt Peterburge ir kituose Rusijos miestuose.