Sankcijų Rusijai pratęsimą palaiko Albanija, Juodkalnija, Norvegija ir Ukraina
Na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) sie­kian­čios Al­ba­ni­ja, Juo­dkal­ni­ja, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės na­rė Nor­ve­gi­ja, taip pat Ukrai­na pri­si­jun­gė prie ES sank­ci­jų Ru­si­jai pra­tę­si­mo pus­me­čiui, iki 2019 me­tų ko­vo 15 die­nos.

„ES į tokią šių keturių valstybių poziciją atsižvelgia ir ją sveikina“, – teigiama Europos Sąjungos Tarybos pranešime.

Apie sankcijų Rusijai pratęsimą pusmečiui Europos Sąjungos Taryba paskelbė rugsėjo 13-ąją. Jos taikomos 155 fiziniams asmenims ir 44 juridiniams asmenims – įmonėms, organizacijoms ir politinėms partijoms. Tarp taikomų priemonių yra turto įšaldymai ir kelionių suvaržymai.

ES sankcijas Rusijai, kurių pirmosios paskelbtos 2014-ųjų kovą, įvedė kaip dalį priemonių, kuriomis siekiama nubausti Kremlių už Krymo aneksiją ir paramą prorusiškiems separatistams Rytų Ukrainoje, sukėlusiems iki šiol besitęsiantį karinį konfliktą.

Praėjusio mėnesio viduryje Liuksemburge įsikūręs ES Bendrasis Teismas atmetė aštuonių Rusijos bendrovių, tarp kurių – vyriausybės kontroliuojamos „Gazprom“ ir „Rosneft“, prašymą sustabdyti sankcijų galiojimą, jas pavadindamas pagrįstomis ir proporcingomis priemonėmis.