Sankcijos Iranui bus atkurtos per pusmetį
Va­šing­to­no sank­ci­jos Ira­nui bus vi­siš­kai at­kur­tos per 180 die­nų po pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po par­eiš­ki­mo apie JAV pa­si­trau­ki­mą iš su­si­ta­ri­mo su Te­he­ra­nu, an­tra­die­nį pra­ne­šė JAV Iž­do de­par­ta­men­tas.

„Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras nedelsdamas imsis veiksmų prezidento sprendimui įgyvendinti. Sankcijos bus iš naujo įvestos po tam tikrų 90 ir 180 dienų pereinamųjų laikotarpių. Pasibaigus pereinamiesiems laikotarpiams, atitinkamos sankcijos vėl visiškai įsigalios“, – sakoma Iždo departamento pranešime, paskelbtame D. Trumpui išvedus Jungtines Valstijas iš 2015 metų susitarimo tarp Irano ir Vokietijos bei penkių nuolatinių Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narių: Didžiosios Britanijos, Kinijos, Prancūzijos, Rusijos, Jungtinių Valstijų.

Anksčiau antradienį D. Trumpas paskelbė, kad JAV traukiasi iš susitarimo, vadinamo Bendruoju išsamių veiksmų planu (JCPOA) ir ketina atkurti sankcijas Teheranui.

Pagal JCPOA Iranas sutiko įšaldyti savo branduolinę programą mainais į skaudžių tarptautinių sankcijų panaikinimą.

Po D. Trumpo pareiškimo JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas pareiškė: „Prezidentas Trumpas nuosekliai ir aiškiai sakė, kad ši administracija pasiryžusi visokeriopai spręsti Irano destabilizuojančių veiksmų visumą. Toliau dirbsime su savo sąjungininkais, kad parengtume susitarimą, kuris iš tikrųjų atitiktų mūsų ilgalaikio nacionalinio saugumo interesus.“

„Jungtinės Valstijos nutrauks IRGC (Irano revoliucinės gvardijos korpuso) prieigą prie kapitalo, iš kurio finansuojama Irano žalinga veikla, įskaitant jo turimą didžiausio pasaulyje valstybinio terorizmo rėmėjo statusą, balistinių raketų naudojimą prieš mūsų sąjungininkus, palaikymą brutaliam prezidento Basharo al Assado režimui Sirijoje, žmogaus teisių pažeidimus, nukreiptus prieš savo žmones, taip pat piktnaudžiavimą tarptautine finansų sistema“, – pridūrė Iždo departamento vadovas.