Sąmokslas prieš Prancūzijos prezidentą: suimti šeši asmenys
Par­yžiaus sau­gu­mo par­ei­gū­nai su­ėmė še­šis iš­puo­lio prieš Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tą Em­ma­nue­lį Mac­ro­ną or­ga­ni­za­vi­mu įta­ria­mus as­me­nis, ku­riems par­eikš­ti pre­li­mi­na­rūs kal­ti­ni­mai te­ro­riz­mu, an­tra­die­nį pra­ne­šė vie­nas teis­mo par­ei­gū­nas.

Pasak pavardės nenorėjusio skelbti pareigūno, žvalgybos tarnybų agentai sulaikė šešetą keliuose šalies regionuose. Vienas jų buvo sulaikytas Alpėse, kitas – Bretanėje, o kiti keturi – Belgijos pasienyje esančiame Mozelyje. Jų išpuolio prieš Prancūzijos prezidentą planas buvo miglotas, neišbaigtas, bet žiaurus, pridūrė jis.

Pasak pareigūnų, sulaikyti šeši 22–62 metų asmenys, tarp jų yra viena moteris. Kol kas neaišku, ar jie bendradarbiavo.

Prancūzijos prezidentai ne kartą yra tapę pasikėsinimų taikiniais. Vienas tokių išpuolių buvo surengtas Eliziejaus laukuose minint Bastilijos paėmimo dieną 2002 metais, kai į tuometinį prezidentą Jacques'ą Chiracą pasikėsino kraštutinės dešinės pažiūrų užpuolikas.

Emmanuelis Macronas antradienį lankėsi Prancūzijos šiaurės rytiniame Verdeno mieste, kur dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmečio minėjime.

Sąmokslas prieš Prancūzijos vadovą išaiškintas likus kelioms dienoms iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtųjų metinių minėjimo iškilmių Paryžiuje lapkričio 11 dieną. Į šias iškilmes turėtų atvykti JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir dešimtys kitų pasaulio šalių lyderių.