Šaltiniai: Šiaurės Korėja padidino branduolinių ginklų kuro gamybą slaptose bazėse
JAV žval­gy­bos agen­tū­ros ma­no, kad Šiau­rės Ko­rė­ja pa­sta­rai­siais mė­ne­siais pa­di­di­no bran­duo­li­nių gink­lų ku­ro ga­my­bą sa­vo slap­to­se ba­zė­se, o tai ga­li reikš­ti, kad Pchen­ja­nas ren­gia­si klai­din­ti Jung­ti­nes Vals­ti­jas per to­les­nes de­ry­bas dėl de­nuk­lea­ri­za­ci­jos, pra­ne­ša te­le­vi­zi­jos ka­na­las „NBC News“.

Šis žvalgybos pareigūnų įvertinimas, apie kurį anksčiau nebuvo skelbta, regis, prieštarauja JAV prezidento Donaldo Trumpo po birželio 12 dieną įvykusio istorinio susitikimo su Kim Jong Unu padarytam pareiškimui, jog „Šiaurės Korėja nebekelia branduolinės grėsmės“.

Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) ir kitų žvalgybos agentūrų analitikai taip nemano, pareiškė informuoti televizijos kanalo šaltiniai. Analitikai laikosi nuomonės, jog Šiaurės Korėja sieks iš D. Trumpo administracijos išsiderėti visas įmanomas nuolaidas, bet neatsisakys branduolinių ginklų, kurie, Pchenjano įsitikinimu, yra būtini šalies išlikimui.

Pasak televizijos kanalo šaltinių, turinčių priėjimą prie slaptų duomenų, iš gaunamos informacijos matyti, kad Šiaurės Korėja galėjo slaptai padidinti ir branduolinių ginklų kuro, ir tam tikrų šių ginklų dalių gamybą.

Be to, anot jų, Pchenjanas bandys nuo JAV nuslėpti, jog šalyje įrengtos bazės, kuriose vykdoma ši gamyba.

„Nėra jokių duomenų, iš kurių būtų matyti, kad yra mažinamas arsenalas arba nutraukiama [branduolinių ginklų kuro ir dalių] gamyba“, – pareiškė vienas iš „NBC News“ šaltinių.

„Tačiau yra visiškai aiškių įrodymų, kad jie bando apgauti JAV“, – pridūrė jis.