Sakartvelas turi naują premjerą
Sa­kart­ve­lo par­la­men­tas tre­čia­die­nį nau­juo­ju ša­lies prem­je­ru pa­tvir­ti­no fi­nan­sų mi­nis­tro par­ei­gas ei­nan­tį Ma­mu­ką Bach­ta­dzę ir pri­ta­rė „lai­ki­nam“ mi­nis­trų ka­bi­ne­tui, ku­rį jis ke­ti­na per­for­muo­ti vyk­dy­da­mas li­be­ra­lias re­for­mas.

Už M. Bachtadzės paskyrimą premjeru nubalsavo 99 parlamentarai, šeši jo kandidatūrai nepritarė.

Ankstesnis premjeras Georgijus Kvirikašvilis prieš savaitę atsistatydino kilus masiniams protestams, parodžiusiems, kad jo vyriausybės populiarumas smarkiai nusmuko.

Prieš balsavimą kreipdamasis į parlamentarus, 36 metų buvęs įmonių vadovas M. Bachtadzė sakė, kad Gruzija stengsis tapti visateise Europos Sąjungos ir NATO nare.

„Nuosekliai eisime visiškos integracijos į Europos Sąjungą keliu“, – sakė jis ir pridūrė, kad narystė NATO yra „esminė Gruzijos užsienio politikos užduotis, gyvybiškai svarbi šalies saugumui ir stabiliam vystymuisi“.

Gruzijos siekis užmegzti glaudesnius ryšius su Vakarais seniai pykdo nesutaikomą priešininkę Maskvą, kuriai Tbilisis 2008 metais pralaimėjo trumpą, bet kruviną karą dėl separatistinių provincijų Abchazijos ir Pietų Osetijos.

Pagal savo liberalių reformų darbotvarkę M. Bachtadzė pažadėjo sumažinti ministerijų skaičių nuo dabartinio 14 iki 11 ir po maždaug trijų savaičių pateikti parlamentui tvirtinti naują ministrų kabineto sudėtį.

„Su maža vyriausybe galėsime įgyvendinti savo ambicingas reformas“, – sakė M. Bachtadzė.

Praėjusią savaitę jis pažadėjo „fundamentalias ir inovatyvias reformas, sukurti naują ekonominį modelį, paveiksiantį visus Gruzijos piliečius“.

Grumtynės dėl valdžios

Pustrečių metų valdęs G. Kvirikašvilis atsistatydino didėjant žmonių nepasitenkinimui, kaip jo vyriausybė tvarkė ekonomiką. Pastaraisiais mėnesiais šalyje vyko masiniai protestai.

Tačiau analitikai sakė, kad pagrindinė G. Kvirikašvilio pasitraukimo priežastis buvo grumtynės dėl valdžios valdančiojoje partijoje „Gruzijos svajonė“.

Praėjusios savaitės trečiadienį sakydamas kalbą per televiziją, G. Kvirikašvilis sakė, kad sprendimą atsistatydinti nulėmė ir „virtinė esminių nesutarimų“ su valdančiosios partijos „Gruzijos svajonė“ pirmininku, milijardieriumi ir buvusiu premjeru Bidzina Ivanišviliu.

Turtingiausias Gruzijos žmogus B. Ivanišvilis iš premjero posto atsistatydino 2013-aisiais, išdirbęs vos metus, tačiau nuo pat jo atsistatydinimo daugelis mano, kad būtent jis valdo šią mažą valstybę prie Juodosios jūros.

Gegužę jis sugrįžo į politiką ir užėmė „Gruzijos svajonės“ pirmininko postą.

„Gruzijos svajonė“ į valdžią atėjo 2012 metais, nutraukdama dešimtmetį trukusį provakarietiško eksprezidento Michailo Saakašvilio Jungtinio nacionalinio judėjimo dominavimą.

Prieš tai, kai 2017 metų lapkritį buvo paskirtas finansų ministru, M. Bachtadzė vadovavo valstybinei geležinkelių įmonei ir privačiai energijos kompanijai „Georgian International Energy Corporation“.