Saeima paragino sudaryti „Magnitskio sąrašą“
Lat­vi­jos par­la­men­tas ket­vir­ta­die­nį drą­si­no vy­riau­sy­bę im­tis sank­ci­jų prieš as­me­nis, su­si­ju­sius su va­di­na­mą­ja Mag­nits­kio by­la.

Saeima savo rezoliucijoje pasmerkė Rusijos pareigūnus už tinkamai neišaiškintas šio šalies teisininko ir mokesčių auditoriaus Sergejaus Magnitskio mirties aplinkybes. Įstatymų leidėjai priminė, kad Latvijos pareiga reaguoti į šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, plataus masto finansines machinacijas ir korupciją. Politikai paragino vyriausybę imtis sankcijų prieš asmenis, susijusius su S. Magnitskio byla.

Užsienio reikalų komitetas rezoliucijos projektą parengė bendradarbiaudamas su įvairių frakcijų atstovais parlamente. Rezoliucija ragina ministrų kabinetą įtraukti užsienio šalių piliečius, prisidėjusius prie S. Magnitskio bylos, į Latvijoje nepageidaujamų asmenų sąrašą ir neleisti jiems įvažiuoti į šalies teritoriją.

Dokumentas taip pat ragina kitų Europos Sąjungos ir NATO narių parlamentus priimti savo Magnitskio įstatymus. Tai padariusios yra Jungtinės Valstijos, Kanada, Didžioji Britanija, Estija ir Lietuva.

S. Magnitskis mirė Maskvos kalėjime 2009-aisiais, būdamas 37 metų. Pranešęs apie įtariamą 230 mln. dolerių (197 mln. eurų) sukčiavimo schemą, kurią esą vykdė mokesčių ir teisėsaugos aukšto rango pareigūnai, jis netrukus buvo įkalintas.

Velionio teisininko šalininkai dėl mirties kaltina Rusijos pareigūnus. Pasak jų, vyras buvo sulaikytas, neteisėtai kalintas ir 358 dienas, iki mirties, jam nebuvo suteikta reikiama medikų pagalba. Kremlius šiuos kaltinimus neigia.