Sacharovo premija paskirta ukrainiečių režisieriui
Ru­si­jo­je ka­li­na­mam ukrai­nie­čių re­ži­sie­riui Ole­hui Sen­co­vui ket­vir­ta­die­nį bu­vo pa­skir­ta Eu­ro­pos Par­la­men­to And­re­jaus Sa­cha­ro­vo pre­mi­ja už min­ties lais­vę.

Kalintis Ukrainos režisierius, gegužės viduryje buvo pradėjęs bado streiką, kurį nutraukė spalio pradžioje. Streiką režiziserius paskelbė su reikalavimu paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius iš Ukrainos.

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ketvirtadienį pasveikino Europos Parlamento sprendimą paskirti Andrejaus Sacharovo premiją už minties laisvę Rusijoje kalinamam ukrainiečių režisieriui Olehui Sencovui.

„Esu dėkingas Europos Parlamentui už svarbų sprendimą – paskirti prestižinę Sacharovo premiją būtent ukrainiečiui Olehui Sencovui... Esu įsitikinęs, kad šis Europos Parlamento sprendimas priartins Oleho Sencovo paleidimo akimirką“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė P. Porošenka.

O. Sencovui 50 tūkst. eurų premija skiriama už „išskirtinį indėlį“ į žmogaus teises visame pasaulyje, nurodė centro dešinės EPP ir liberalų ALDE frakcijos Europos Parlamente.

Rusijos teismas 2015-aisiais už teroro akto rengimą nuteisė metais anksčiau Kryme suimtą režisierių kalėti 20 metų už terorizmą.

Gegužę 42 metų kino kūrėjas paskelbė bado streiką, reikalaudamas paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius iš Ukrainos. 144 dienas trukusį bado streiką jis buvo priverstas nutraukti anksčiau šį mėnesį, siekdamas išvengti prievartinio maiti