S. Lavrovas: atšauktas JAV ir Rusijos vadovų susitikimas panašus į sąmokslą
 Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas sek­ma­die­nį par­eiš­kė, jog pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­siu in­ci­den­tu Ker­čės są­siau­ry­je ga­lė­jo bū­ti pa­si­nau­do­ta kaip pre­teks­tu, kad bū­tų at­šauk­tas JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ir ru­sų pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no su­si­ti­ki­mas.

„Nesu sąmokslo teorijų ir konspiracinių spekuliacijų šalininkas, tačiau pastaruoju metu būta per daug sutapimų, kai kurios provokacijos įvyko prieš svarbius įvykius, o tuo buvo iš karto pasinaudota dar labiau garsinant sankcijų retoriką“, – valstybinio televizijos kanalo „Rossiya 1“ laidoje „Maskva. Kremlius. Putinas“ sakė ministras.

Taip jis kalbėjo paklaustas, ar įvykiai Kerčės sąsiauryje yra susiję su JAV sprendimu atšaukti D. Trumpo ir V. Putino susitikimą.

S. Lavronas taip pat tvirtino, jog nesiims spėlioti, kada JAV ir Rusijos lyderių susitikimas galėtų įvykti.

Praėjusį sekmadienį Rusija užėmė tris Ukrainos karinius laivus Kerčės sąsiauryje netoli 2014 metais Maskvos aneksuoto Krymo pusiasalio.

V. Putinas ir D. Trumpas planavo surengti dvišalį pokalbį per šį savaitgalį vykusį Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Argentinoje.