Rytų Ukrainoje skelbiama JT operacijos pradžia
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka pir­ma­die­nį pa­skel­bė apie an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos (ATO) pa­bai­gą ir Jung­ti­nių pa­jė­gų ope­ra­ci­jos pra­džią ry­ti­nė­se Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se, kur jau ket­ve­rius me­tus vyks­ta ko­va su pro­ru­siš­kais se­pa­ra­tis­tais.

„Nuo šios dienos, 2018-ųjų balandžio 30-osios, baigiama plataus masto antiteroristinė operacija Donecko ir Luhansko sričių teritorijose. Dabar pradedame karinę operaciją vadovaujant Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, kad užtikrintume mūsų valstybės teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės apsaugą... ATO baigėsi, o pasipriešinimas agresijai, atkirtis rusų agresoriui baigsis tada, kai bus išlaisvintas paskutinis ukrainiečių žemės gabalėlis – tiek Donecko ir Luhansko sričių teritorijoje, tiek okupuoto Krymo teritorijoje“, – pirmadienį pareiškė Ukrainos vadovas.

P. Porošenka sakė, kad per ketverius metus specialiosios operacijos tikslai buvo vykdomi sudėtingomis sąlygomis. Pasak jo, ankstesnė Ukrainos valdžia buvo faktiškai sunaikinusi šalies ginkluotąsias pajėgas.

„Noriu atskirai pažymėti, kad plataus masto ATO režimo užbaigimas neatima iš mūsų galimybės paskelbti ATO bet kuriuo metu, iškilus teroristinei grėsmei išlaisvintose teritorijose“, – pridūrė prezidentas.