Rytų Gutos bombardavimas: „Tai ne karas. Tai skerdynės“
Sek­ma­die­nį Si­ri­jos dik­ta­to­riui Bas­ha­rui al-As­sa­dui lo­ja­lios pa­jė­gos, re­mia­mos Ru­si­jos, su­stip­ri­no pa­stan­gas pe­rim­ti iš su­ki­lė­lių Ry­tų Gu­tos re­gio­ną. Per 3 die­nų in­ten­sy­vaus bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją nu­žu­dy­ta apie 250 žmo­nių. Įspė­ja­ma, kad puo­li­mo su­kel­ta hu­ma­ni­ta­ri­nė ka­tas­tro­fa bus vie­na bai­siau­sių per 7 me­tų ka­rą.

Sirijos kariuomenė teigia siekianti išlaisvinti regioną iš teroristų, tačiau ji kaltinama tyčinėmis atakomis prieš civilius gyventojus. Netoli Damasko esančiame regione gyvena apie 400 tūkst. žmonių. Per pastaruosius tris mėnesius čia jų nužudyta daugiau 700 žmonių, bet į šį skaičių neįeina pastarųjų dienų mirtys.

Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ pareiškė, kad Rytų Gutoje vykdomi karo nusikaltimai „epiniu mastu“. Bombarduojama daugybė miestų ir kaimų.

Per kelias dienas Rytų Gutoje buvo smogta net 7 ligoninėms. Dvi jų nebegali daryti operacijų, o dar viena visiškai nutraukė darbą.

Regionas, kuris anksčiau aprūpindavo Damaską maistu, jau ne vienus metus apsiaustas B. al-Assado vyriausybės pajėgų. Šios prieš jį yra panaudojusios ir cheminį ginklą. Nuo praėjusio lapkričio vyriausybė į regioną įleido tik vieną humanitarinės pagalbos konvojų, todėl čia labai trūksta maisto.

„Esame XXI amžiaus skerdynių akistatoje. Praėjusio amžiaus dešimtąjį dešimtmetį buvo Srebrenicos skerdynės, devintąjį dešimtąjį – Halabdžos, Sabros ir Šatilos žudynės, o dabar Rytų Gutoje vyksta šio amžiaus kruvinas susidorojimas, – „The Guardian“ pabrėžė nevilties apimtas gydytojas iš Rytų Gutos ir čia pat pridūrė: – Visos šios humanitarinės ir teisių organizacijos, viskas yra nesąmonė. Kaip ir terorizmas. Kas yra didesnis terorizmas nei civilių žudymas visais įmanomais ginklais? Ar tai karas? Tai ne karas. Tai vadinama skerdynėmis.“

Pasak BBC kalbinto dr. Bassamo (vardas nenurodytas), „jie taikosi visur: į parduotuves, turgus, ligonines, mokyklas, mečetes. Kur tarptautinė bendruomenė? Kur Jungtinių Tautų Saugumo Taryba? Jie mus apleido. Jie paliko mus mirti“.

Jungtinės Tautos paprašė paliaubų, kad regionui būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą ir evakuoti sužeistus žmones.

Rytų Gutos regione dominuoja grupuotės „Jaysh al-Islam“ islamistų frakcija. Tačiau jame yra ir vietovių, kuriose įsitvirtinusi Sirijos „Al-Qaedos“ versija vadinama džihadistų grupė „Hayat Tahrir al-Sham“.