Rygoje nušautas bankroto administratorius
Lat­vi­jos sos­ti­nė­je tre­čia­die­nį ša­lia Bro­lių ka­pų nu­šau­tas ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rius Mar­ti­nas Bun­kus, pra­ne­ša vi­suo­me­ni­nė te­le­vi­zi­ja.

Policija šios informacijos kol kas nekomentuoja.

Žiniasklaidoje M. Bunkus buvo minimas ryšium su komercinio banko „Trasta Komercbanka“ likvidavimo procesu.

Policija patvirtino, kad trečiadienį ryte prie Brolių kapų buvo nužudytas žmogus. Skelbiama, kad 8 val. 40 min. buvo nušautas baltą „Range Rover“ vairavęs vyras.

Į įvykio vietą atvyko mažiausiai penki policijos automobiliai. Policija prašo atsiliepti nužudymą mačiusius ir naudingos informacijos galinčius turėti liudininkus.