Rusų kompanija neigia kišusis į JAV prezidento rinkimus
Ru­si­jos kom­pa­ni­ja, kal­ti­na­ma są­moks­lo kiš­tis į JAV 2016 me­tų pre­zi­den­to rin­ki­mus fi­nan­sa­vi­mu, tre­čia­die­nį fe­de­ra­li­nia­me teis­me Va­šing­to­ne pa­da­rė kal­tės ne­pri­pa­ži­ni­mo par­eiš­ki­mą.

Tai buvo pirmas atsakovų rusų, kaltinamų specialiojo prokuroro Roberto Muellerio, stojimas prieš teismą. Kaltinimai yra susiję su slapta kampanija socialinėje žiniasklaidoje, kuria iš dalies buvo siekiama padėti Donaldui Trumpui veikti Hillary Clinton.

Kaltinamasis aktas kompanijai „Concord Management and Consulting LLC“ ir kitiems 15 atsakovų buvo pirmieji R. Muellerio komandos pateikti tiesioginiai kriminaliniai kaltinimai dėl Rusijos bandymų kištis į JAV rinkimus.

„Concord Management and Consulting LLC“ kontroliuoja turtingas verslininkas Jevgenijus Prigožinas, anksčiau šiais metais įtrauktas į asmenų, kuriems JAV taiko sankcijas, sąrašą. Manoma, kad jis palaiko glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Per trumpą trečiadienio posėdį kompanijai atstovaujantis advokatas Ericas Dubelieras (Erikas Dubeljeras) pateikė kaltės nepripažinimo pareiškimą dėl vieno kaltinimo sąmokslu apgaudinėti Jungtines Valstijas. Nei J. Prigožinas, nei koks nors kompanijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

E. Dubelieras JAV magistrato teismo teisėjui G. Michaelui Harvey (G. Maiklui Harviui) sakė, kad neatstovauja jokiems kitiems atsakovams, įskaitant J. Prigožiną ir kitą bendrovę – „Concord Catering. Pasak jo, pastaroji neegzistavo kaltinamajame akte minimu laikotarpiu.

Atsakydami R. Muellerio prokurorai nurodė patikrinę bendrovės advokatų dokumentus, pateiktus JAV sankcijas vykdančiam Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biurui (OFAC). Šie dokumentai, pasak prokurorų, rodo, kad E. Dubeliero firma atstovavo abiem kompanijoms.

„Putino virėju“ vadinamas J. Prigožinas ir dar 12 rusų yra asmeniškai kaltinami R. Muellerio kaltinamajame akte.

Jame vaizduojamas platus sąmokslas, kurį, prokurorų teigimu, vykdė Rusijos socialinės žiniasklaidos „trolių“ kompanija „Internet Research Agency“, 2014–2017 metais siekdama kurstyti nepasitikėjimą JAV politine sistema. „Concord“ kaltinama kontroliavusi šį „trolių fabriką“ ir jo finansavimui skyrusi milijonus dolerių.

Jokie kiti atsakovai rusai trečiadienį teisme nepasirodė.