Rusiškam MS-21 teko nuleisti sparnus
Ru­si­ja nau­jo­jo vi­du­ti­nio nuo­to­lio rei­sų ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo MS-21, ku­ris, kaip tei­gia jo kū­rė­jai, bus pa­jė­gus kon­ku­ruo­ti su „Air­bus A320“ ir „Boeing 737“, se­ri­ji­nės ga­my­bos pra­džią dėl JAV sank­ci­jų ati­dė­jo me­tams, bent iki 2020-ųjų pa­bai­gos.

Valstybės korporacijos „Rostech“ vadovas Sergejus Čemezovas, pripažino, jog tokį „priverstinį sprendimą“ lėmė tai, kad dėl Jungtinių Valstijų paskelbtų sankcijų nebegaunama dalies kompozitinių medžiagų.

„Amerikiečiams sustabdžius kompozitinių medžiagų tiekimą, gaminsime savas. Todėl MS-21 serijinės gamybos pradžia atidedama. Anksčiau ją planavome šių metų pabaigoje, dabar planuojame 2020-ųjų pabaigoje“, – žurnalistams sakė S. Čemezovas.

Jis pabrėžė, jog šios kompozitinės medžiagos bus gaminamos Rusijos, nebus užsienietiškos.

Rusijos leidinys „Kommersant“ praėjusį mėnesį rašė, jog bendrovės „Aerokompozit“ ir „Rostech“ padalinio „Technologija imeni Romašina“ patekimas į JAV sankcijų sąrašus smarkiai apsunkina MS-21 projekto įgyvendinimą.

Anot leidinio, kelios sudedamosios dalys kompozitams, naudojamiems MS-21 sparnui bei uodegai, buvo užsakytos iš JAV „Hexcel“ ir Japonijos „Toray Industries“.

MS-21 – pirmasis posovietinėje Rusijoje sukurtas vidutinio nuotolio keleivinis orlaivis – pirmąkart į orą pakilo 2017-ųjų gegužę.

Lėktuvą sukūrusi valstybės korporacija planuoja gaminti trijų modifikacijų MS-21 – daugiau kaip 200, 180–200 ir 150 keleivių.

Iki šiol pagaminti trys MS-21–300 prototipai, panaudojus JAV kompozitus.