Rusijos užsienio reikalų ministras ragina JAV „pripažinti realybę“ dėl Irano
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas me­ti­nė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pir­ma­die­nį par­agi­no Va­šing­to­ną „pri­pa­žin­ti rea­ly­bę“ dėl Ira­no bran­duo­li­nio su­si­ta­ri­mo, JAV pre­zi­den­tui Do­nal­dui Trum­pui pra­ėju­sią sa­vai­tę par­ei­ka­la­vus nau­jų griež­tes­nių prie­mo­nių Te­he­ra­no at­žvil­giu.

„Tęsime darbą siekdami, kad Jungtinės Valstijos pripažintų realybę“, – pareiškė Rusijos diplomatijos vadovas.

Jo teigimu, JAV pareiškimai apie galimą to susitarimo nutraukimą „neprideda optimizmo ar stabilumo“.

D. Trumpas, kuris seniai kritikuoja pasaulio galių susitarimą su Iranu dėl Teherano branduolinės programos, penktadienį sakė, kad JAV kol kas neatnaujins sankcijų Iranui, bet šiais metais pasitrauks iš susitarimo, jei nebus pakeistos jo sąlygos.

JAV vadovas paragino savo partnerius Europoje drauge su Vašingtonu „ištaisyti siaubingus to susitarimo trūkumus“

S. Lavrovo nuomone, „sunku pasakyti“, kokia bus Europos pozicija šiuo klausimu.

„Mano manymu, jie pradeda kažkaip raginti ieškoti kompromisų. Laukia slidus kelias labai pavojinga kryptimi“, – pridūrė Rusijos URM vadovas.

Rusijos diplomatijos vadovas perspėjo, kad pasitraukimas iš Irano branduolinės sutarties turės neigiamą poveikį Šiaurės Korėjos krizei.

„Jei iš (Pchenjano lyderio) Kim Jong Uno bus pareikalauta sustabdyti (Šiaurės Korėjos) branduolinę karinę programą ir mainais jam bus pažadėtas sankcijų panaikinimas, tai būtent tai ir yra susitarimų tarp pasaulio bendruomenės ir Irano esmė“, – sakė S. Lavrovas.

„Jei šis susitarimas bus atimtas ir Iranui bus pasakyta: laikykitės savo įsipareigojimų, o mes atnaujinsime sankcijas, tai pastatykit save į Šiaurės Korėjos vietą“, – pridūrė jis.

Pagal 2015 metais su Rusija, JAV, Kinija, Prancūzija, Didžiąja Britanija, Vokietija ir Europos Sąjunga pasirašytą sutartį Iranas įsipareigojo apriboti savo branduolinę programą mainais į švelnesnes sankcijas.

JAV sąjungininkės laiko šią sutartį geriausiu būdu pažaboti Teherano branduolines ambicijas ir tvirtina, kad tai yra svarbi diplomatijos pergalė.

Iranas, reaguodamas į D. Trumpo komentarus, šeštadienį pareiškė nesutinkąs, kad minėtas susitarimas būtų kaip nors pakeistas.