Rusijos užsienio reikalų ministras nori „konstruktyvaus dialogo“ su JAV
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras par­eiš­kė, kad Mask­va yra at­vi­ra kons­truk­ty­viam dia­lo­gui su Va­šing­to­nu ir no­ri, jog pa­grin­di­nė Šal­to­jo ka­ro lai­ko­tar­piu su­da­ry­ta su­tar­tis dėl bran­duo­li­nės gink­luo­tės iš­lik­tų ga­lio­jan­ti.

Sergejus Lavrovas trečiadienį tvirtino, kad Maskva laikosi 1987 metų Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (Intermediate Nuclear Forces Treaty, INF), ir atmetė JAV kaltinimus, jog Rusija pažeidžia šią sutartį. Jis pažymėjo, kad nesutarimus reikia aptarinėti derybose.

Rusija norėtų, jog INF sutartis liktų galioti .

„Mes norime visa apimtimi išsaugoti Vidutinio ir mažesnio nuotolio raketų (likvidavimo) sutartį, kad ji liktų gyvybinga“, – sakė jis trečiadienį per renginį „Rusijos lyderiai“.

„Jungtinių Valstijų mėginimus pakenkti mūsų sąžiningam požiūriui į tą sutartį mes pasirengę ne tik atmesti, mes pasirengę aiškinti ir tartis dėl to, kaip šią sutartį išsaugoti gyvybingą“, – sakė ministras.

Rusijos ir JAV santykiai smuko iki žemiausio po Šaltojo karo laikotarpio lygmens dėl to, kad Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą, bei dėl įtariamo Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus.

„Mes nenorime konfrontacijos eskalavimo“, – sakė S. Lavrovas.

Jis dar pridūrė, kad Vašingtonas tikisi, jog Maskva paprasčiausiai priims JAV argumentus, aptariant tarptautines krizes ir su branduoline ginkluote susijusius klausimus. Todėl pabrėžė, kad bendrą nuomonę galima rasti tik interesų pusiausvyros ir abipusės pagarbos pagrindu.