Rusijos URM: JAV kiršina europiečius, tiekdama Baltijos šalims ginklus
JAV pel­no­si iš gink­lų par­da­vi­mo Bal­ti­jos ša­lims, to­kiu bū­du kir­šin­da­ma eu­ro­pie­čius, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Ma­ri­ja Za­cha­ro­va.

„Už europiečių pinigus tiekiama amerikiečių gamybos ginkluotė. JAV iš to gauna naudos ir pinigų, o ką gauna europiečiai? Kam tie ginklai?“ – kalbėjo M. Zacharova, komentuodama išvakarėse įvykusį JAV ir Baltijos šalių viršūnių susitikimą bei Vašingtono planus parduoti trims Baltijos šalims 100 mln. JAV dolerių vertės ginklų.

Kalbėdama apie ginkluotės tiekimo įtaką pasaulio saugumui, ji nurodė, kad „Jungtinės Valstijos yra toli, o tai gi Europos žemynas“.

„Viena vertus, tiekiami ginklai, kita vertus – nuolat kiršinamos valstybės, ypač Europos šalys. Kuo tai gali baigtis, istorija turi įvairių atsakymų“, – sakė URM atstovė.

Vienam žurnalistui paklausus, kodėl JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) susitiko iškart su trimis Baltijos šalių lyderiais, M. Zacharova pareiškė: „Ką čia galima pasakyti? Verslininkas. Viską parduoda.“