Rusijos teismas atmetė Aleksejaus Navalno skundą dėl sprendimo neleisti jam balotiruotis į prezidentu
Ru­si­jos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas šeš­ta­die­nį pa­li­ko ga­lio­ti rin­ki­mų par­ei­gū­nų spren­di­mą ne­leis­ti opo­zi­ci­jos ly­de­riui Alek­se­jui Na­val­nui kan­di­da­tuo­ti ko­vą vyk­sian­čiuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Teismas atmetė A. Navalno skundą dėl Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sprendimo ir pareiškė, kad nutarimas neleisti jam kelti savo kandidatūros visiškai atitinka šalies įstatymus.

„Ieškovo ginčijamas (CRK) nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas. CRK sprendimas priimtas laikantis (įstatymų numatytos) tvarkos. Be to, administracinio ieškovo įrodymai yra neįtikinami“, – sakoma teismo nutartyje.

Prognozuojama, kad kovo 18-ąją vyksiančius rinkimus lengvai laimės dabartinis prezidentas Vladimiras Putinas. Kaip rodo apklausos, jį palaiko daugiau kaip 80 proc. Rusijos gyventojų.

Pagarsėjęs Kremliaus kritikas ir kovotojas su korupcija A. Navalnas visus šiuos metus aktyviai agitavo visuomenę išrinkti jį valstybės vadovu,. Pareigūnai tvirtino, kad jis negali kandidatuoti, nes yra teismo pripažintas kaltu dėl valstybės turto grobstymo, nors daugelis tą bylą laiko politiškai motyvuota.

CRK pirmadienį oficialiai uždraudė A. Navalnui balotiruotis.

Opozicijos lyderis į šį sprendimą reagavo raginimu boikotuoti rinkimus. Kremlius pareiškė, kad tarnybos aiškinsis, ar toks kvietimas nepažeidžia įstatymų.

A. Navalnas savo apeliacijoje argumentavo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pripažinęs, kad nagrinėdama jo bylą dėl valstybės turto grobstymo Rusija neužtikrino jo teisės į sąžiningą teismą. Opozicijos lyderis sakė, kad naujausią Aukščiausiojo Teismo sprendimą skųs Konstituciniam Teismui.