Rusijos senatorius: Rusijos ir JAV santykiai reikšmingai pablogėjo po „Busho epochos“
Ru­si­ja ir JAV pa­sie­kė di­džiau­sio tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo ve­lio­nio ame­ri­kie­čių eksp­re­zi­den­to Geor­ge'o H. W. Bus­ho pre­zi­den­ta­vi­mo me­tu, kai už­si­bai­gė Šal­ta­sis ka­ras, šeš­ta­die­nį par­eiš­kė vie­nas aukš­to ran­go Ru­si­jos se­na­to­rius.

„Su (anapilin) šiandien išėjusiu JAV eksprezidentu George'u Bushu vyresniuoju mums asocijuojasi, visų pirma, Šaltojo karo pabaiga – ko gero maksimalaus abiejų mūsų šalių tarpusavio pasitikėjimo laikotarpis“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Federacijos Tarybos užsienio reikalų komiteto vadovas Konstantinas Kosačiovas.

Tačiau, pažymėjo jis, tai buvo laikotarpis, kai byrėjo Sovietų Sąjunga ir skambėjo pažadai, kad NATO nebus plečiamas. Pasak K. Kosačiovo, šie pažadai tai ir nebuvo įvykdyti, ir būtent todėl Rusijos ir Vakarų santykius ištiko dabartinė krizė.

„Manau, kad Bushas gana nuoširdžiai siekė užmegzti gerus santykius su SSRS, o vėliau – su Rusija“, – pažymėjo senatorius.