Rusijos ryšių reguliatorius užblokavo naująjį opozicionieriaus Navalno tinklapį
Ru­si­jos ry­šių prie­žiū­ros tar­ny­ba „Ros­kom­na­dzor“ teis­mo lei­di­mu dėl pri­va­čių duo­me­nų sau­go­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų užb­lo­ka­vo vie­ną iš opo­zi­ci­jos ly­de­rio Alek­se­jaus Na­val­no tink­la­pių, penk­ta­die­nį pra­ne­šė šios ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vas Va­di­mas Am­pe­lons­kis.

„Kreipėmės į Maskvos Tagankos rajono teismą... ir šiandien įtraukėme šį tinklapį į piliečių asmeninių duomenų teisių pažeidėjų registrą“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė V. Ampelonskis.

Ji pabrėžė, kad svetainei „2019.vote“ iškeltas ieškinys yra įprasta praktika tokiose bylose.

Pasak V. Ampelonskio, lapkričio pabaigoje „Roskomnadzor“ sulaukė vartotojų skundų, kad tinklapis esą netinkamai tvarko jų privačius duomenis. Jis pridūrė, kad jo institucija patikrino svetainę ir aptiko didelių pažeidimų.

„Iš jų pagrindiniai – kad svetainėje neskelbiama konfidencialumo politika, o susitikimo tvarkyti asmeninius duomenis forma neatitinka įstatymu nustatytų reikalavimų“, – nurodė „Roskomnadzor“ atstovas.

„Be to, yra pagrindo manyti, kad Rusijos gyventojų asmeninių duomenų bazės saugomos kitos valstybės teritorijoje“, – tęsė jis.

V. Ampelonskis taip pat informavo, kad gruodžio 14-ąją Maskvos teismas išsamiai išnagrinės šios svetainės operatorei iškeltą ieškinį.

Tinklapis „2019.vote“ skirtas naujajam A. Navalno projektui „Protingas balsavimas“. Šia iniciatyva opozicionierius ragina rinkėjus per rinkimus palaikyti kandidatus, nepriklausančius valdančiajai partijai „Vieningoji Rusija“.