Rusijos propagandistai pranoko patys save: cerkvėje skamba dainos apie atominį karą
„Sankt Pe­ter­bur­go kon­cer­ti­nis cho­ras“ Ru­si­jos ar­mi­jos die­nos pro­ga nu­džiu­gi­no klau­sy­to­jus links­ma dai­ne­le apie at­omi­nį ka­rą su JAV. Pro­pa­gan­dis­tų en­tu­ziaz­mas jau ver­čia ne­pa­to­giai jaus­tis net Krem­lių, at­si­ri­bo­ju­sį nuo ką tik vėl JAV su­nai­kin­ti ža­dė­ju­sio Dmi­tri­jaus Ki­se­lio­vo.

Vasario 23 dieną Isakijaus sobore vykusiame koncerte Peterburgo choristai džiaugsmingai traukė dainą apie „povandeninę valtelę“ ir „Vovočką bombonešyje“, kurie „šimto kilotonų bombikėmis“ sunaikina Vašingtoną ir Norfolką bei ten „ramiai miegančius negrus“.

Rusijos propagandistų entuziazmas privertė nepatogiai pasijusti net Kremlių. Taip prezidento spaudos tarnyba vakar atsiribojo nuo televizijos laidų vedėjo ir vieno garsiausių Rusijos propagandistų Dmitrijaus Kiseliovo, parodžiusio laidą, kurioje žemėlapyje rodė esą svarbiausius JAV strateginės vadovybės objektus ir faktiškai žadėjo jų neišvengiamą sunaikinimą. Dmitrijus Kiseliovas tvirtino, kad tai visiškai aišku iš Vladimiro Putino žodžių, pasakytų kreipimesi į Federalinį Susirinkimą.

Dainos tekstas originalo kalba:

На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

\“Наводи, говорю,– Петров, на город Вашингтон!\“

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля

Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Пополам гори земля

Неприятеля!

.