Rusijos prezidento atstovo spaudai dukra – Europos Parlamento stažuotoja
Ži­niask­lai­da su­ži­no­jo, kad Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no spau­dai Dmi­tri­jaus Pes­ko­vo du­kra Je­li­za­ve­ta jau po­rą sa­vai­čių sta­žuo­ja­si Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) pra­ncū­zų at­sto­vo Ay­me­ri­co Chaup­ra­de biu­re. Tei­gia­ma, kad ru­sų sta­žuo­to­jai prie­ina­ma vi­di­nė EP kom­piu­te­ri­nė sis­te­ma ir su sau­gu­mu ir gy­ny­ba su­si­ję do­ku­men­tai.     
Apie tai pranešė televizijos kanalo „Nastojaščeje Vremia“ korespondentas Briuselyje Grigorijus Žigalovas. Jis teigė, kad Rusijos prezidento atstovo spaudai dukra gali būti EP patalpose, jai prieinami EP duomenys, taip pat ir vidinė kompiuterinė sistema.

J. Peskovai – 21 metai. Ji oficialiai įregistruota kaip prancūzų europarlamentaro A. Chauprade stažiuotoja, šie duomenys atvirai pasiekiami EP svetainėje.

A. Chauprade patvirtino RFERL/“Radio Svoboda“, kad jo komandoje tikrai dirba įtakinga Rusijos valdininko dukra, ir pažymėjo, kad tai – jau antra jos stažuotė EP.

„Be abejo, J. Peskova yra svarbios Rusijos Federacijos personos dukra, – sakė jis. – Tačiau kaip studentė ji turi ne mažiau teisių, negu kiti jauni žmonės, kurie stažuojasi.“

Prancūzų europarlamentaro teigimu, J. Peskova Rusijoje neužsiima jokia profesionalia veikla, todėl nėra interesų konflikto.

Wikimedia Commons nuotrauka

A. Chauprade yra EP užsienio reikalų komiteto narys ir gynybos bei saugumo pakomitečio. Dar jis yra ES-Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto delegatas ir niekada neslėpė savo prorusiškų pozicijų.

Iki 2015 metų pabaigos prancūzas buvo Marine Le Pen dešiniosios partijos „Nacionalinio fronto“ narys ir vienas iš šios partijos kandidatų į EP. Vėliau jis ją apkaltino antisemitizmu ir tapo nepriklausomu europarlamentaru, vėliau prisijungė prie kitos dešiniosios EP frakcijos.

Latvijos atstovė europarlamentarė Sandra Kalniete, komentuodama tokią situaciją, kai Rusijos prezidento atstovo spaudai dukra patvirtinama EP stažuotoja, sakė, kad tai pažeidžia EP saugumo taisykles.

Lietuvai atstovaujantis EP narys Petras Auštrevičius teigė, kad buvo šokiruotas tokios žinios. Pasak jo, tokia stažuotė parodo aiškų finansinį ryšį tarp radikalių dešiniųjų EP grupių ir Kremliaus.

„Tai parodo, kad Kremlius, toks kritiškas ES, siunčia savo vaikus kaip tam tikrą įtakus įtakos agentus Europos Parlamento frakcijoms, kurios, mano manymu, yra nepatikimos, politiškai korumpuotos ir finansiškai priklausomos nuo Kremliaus politikos“, – teigė P. Auštrevičius.

S. Kalniete sakė, kad ji jau parašė kreipimąsi į EP struktūros vadovybę, kuriame pavadino situaciją nepriimtina ir kompromituojančią EP kaip instituciją.