Rusijos prezidentas sugriežtino bausmes už melagingus pranešimus apie padėtas bombas
Pra­ne­ši­mams te­le­fo­nu apie pa­dė­tas bom­bas to­liau at­akuo­jant Ru­si­jos par­ei­gū­nus, pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pa­si­ra­šė įsta­ty­mą, ku­riuo pa­dvi­gu­bi­na­mos baus­mės už me­la­gin­gus pra­ne­ši­mus apie gre­sian­čius spro­gi­mus ar gais­rą.

Įstatymą, kuriame už tokius dalykus numatomos iki 10 metų įkalinimo bausmės, V. Putinas pasirašė sekmadienį, pranešama vyriausybės informacinėje naujienų svetainėje.

Nuo rugsėjo pareigūnai gavo melagingų pranešimų apie bombas, padėtas daugiau kaip 3 tūkst. pastatų maždaug 180-yje Rusijos miestų. Dėl tokių pranešimų iš pastatų evakuojant žmones kartais kildavo didžiulių eismo problemų.

Vienas Vidaus reikalų ministerijos aukšto rango pareigūnas gruodžio mėnesį sakė, kad dauguma šių grasinimų ateina iš Sirijos, kur rusų pajėgos kovoja su prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) priešininkais.

Sekmadienį dėl grasinimo susprogdinti bombą buvo evakuotas vienas didžiausių Maskvos prekybos centrų, kuriame įsikūrę maždaug 250 parduotuvių.