Rusijos policininkas-maniakas pralenkė net siaubūną Čikotilą
Bu­vu­sį Ru­si­jos po­li­ci­nin­ką, jau at­lie­kan­tį lais­vės at­ėmi­mo iki gy­vos gal­vos baus­mę už 22 mo­te­rų nu­žu­dy­mą, teis­mas pir­ma­die­nį pri­pa­ži­no kal­tu dėl 56 žmog­žu­dys­čių. Si­bi­re esan­čio Ir­kuts­ko mies­to teis­mas pri­pa­ži­no 54 me­tų Mi­chai­lą Pop­ko­vą „kal­tu 1992–2007 me­tais nu­žu­džius 56 žmo­nes“, sa­ko­ma Ir­kuts­ko sri­ties pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

Prokurorai nurodė, kad M. Popkovas „jautė patologinį potraukį žudyti žmonės“. Be to, jis pripažintas kaltu dėl 10 savo aukų išžaginimo.

M. Popkovui buvo skirtas antrasis įkalinimo iki gyvos nuosprendis. Iš buvusio policininko taip pat buvo oficialiai atimta teisė gauti pensiją.

2015 metais M. Popkovas buvo pripažintas kaltu dėl 22 moterų nužudymo. Vėliau jis prisipažino įvykdęs 59 žmogžudystes, bet pirmadienį buvo nuteistas tik už 56, nes tyrėjai trijų nusikaltimų fakto negalėjo įrodyti, naujienų agentūra „Interfax“ citavo teismo spaudos tarnybą.

Buvęs pareigūnas savo aukas nužudydavo pasiūlęs jas pavežėti vėlai vakare, kai kada – policijos automobiliu, kai nebudėdavo tarnyboje Angarsko mieste netoli Irkutsko.

Pagal žmogžudysčių, už kurias buvo nuteistas, skaičių M. Popkovas lenkia kelis liūdnai pagarsėjusius Rusijos ir buvusių Sovietų Sąjungos respublikų žudikus maniakus.

2007 metais rusas Aleksandras Pičiuškinas, kuriam tuomet buvo 33-eji, buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už 48 žmonių nužudymą 2000–2008 metais. Jo aukomis dažniausiai tapdavo pagyvenę alkoholikai, su kuriais jis susipažindavo Maskvos pakraštyje esančiame parke. A. Pičuškinas sakė norėjęs iš viso nužudyti 64 žmonės – kiek yra langelių šachmatų lentoje – todėl buvo pramintas „šachmatininku“.

Tuo metu metu Andreju Čikatila buvo nuteistas už Sovietų Sąjungos laikais įvykdytas 52 žmogžudystes.