Rusijos piliečiai Ukrainoje balsuoti negalės
Ukrai­na penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad šio­je ša­ly­je gy­ve­nan­tys ru­sai, iš­sky­rus dip­lo­ma­tus, ne­ga­lės da­ly­vau­ti sek­ma­die­nį vyk­sian­čiuo­se Ru­si­jos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, nes vi­sos Mask­vos dip­lo­ma­ti­nės mi­si­jos tą­dien bus blo­kuo­ja­mos.

„Sekmadienį, 2018-ųjų kovo 18 dieną, Ukrainos teritorijoje Kijeve, Charkove, Odesoje ir Lvove esančių Rusijos diplomatinių misijų apsaugos režimas neleis šiose įstaigose Rusijos piliečiams balsuoti rinkimuose“, – pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas.

„Patekti į šias įstaigas galės tik diplomatinį statusą turintys asmenys. Kiti asmenys ir Rusijos Federacijos piliečiai į diplomatinių atstovybių teritoriją įleidžiami nebus“, – penktadienį A. Avakovas parašė savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

Išvakarėse Rusijos ambasada Kijeve pranešė, kad Rusijos piliečiai galės atiduoti savo balsą prezidento rinkimuose keturiose rinkimų apylinkėse Ukrainoje.

Tuo tarpu Ukrainos nacionalistai skelbia apie planuojamas protesto akcijas Rusijos prezidento rinkimų dieną.