Rusijos nacionalinės gvardijos vadas opozicijos lyderį kviečia į dvikovą
Ru­si­jos na­cio­na­li­nės gvar­di­jos va­das Vik­to­ras Zo­lo­to­vas pir­ma­die­nį į dvi­ko­vą iš­kvie­tė opo­zi­ci­jos ly­de­rį Alek­se­jų Na­val­ną, kai jo įkur­tas Ko­vos su ko­rup­ci­ja fon­das (FBK) pa­vie­ši­no sa­vo ty­ri­mą apie gvar­di­jos vyk­dy­tus pir­ki­mus.

„Savo pasirodyme jūs sau leidote (skelbti) mane įžeidžiančius, šmeižiančius išsigalvojimus. Tarp kariškių tokie dalykai taip lengvai neatleidžiami. Nuo senų laikų niekšus mušdavo į veidą ir kviesdavo į dvikovą. Pone Navalnai, juk mums niekas netrukdo sugrąžinti bent dalį tų nuostabių tradicijų. Kalbu apie satisfakciją. Aš tiesiog kviečiu jus į dvikovą. Į ringą, ant tatamio – kur tik norit. Pažadu, kad ten per porą minučių iš jūsų padarysiu gerą, sultingą muštinį“, – sakoma vaizdo įraše, kuris skelbiamas Rusijos gvardijos interneto svetainėje.

„Pone Navalnai, prašau, nenuvilkite manęs. Jeigu jūs pradėsite išsisukinėti nuo tos satisfakcijos, tai prie niekšo ir bailio, kokiu jus laikau, etiketės (jums) prilips gleivėta, į drebučius panaši šliužo dėmė. Ir tada jau niekas su jumis nenorės kalbėtis“, – kalbėjo V. Zolotovas.

„Jeigu jūs, pone Navalnai, dar kartą leisite sau įžeidinėti ir šmeižti mane arba mano šeimą savo demaskavimuose, tai pažadu, kad prieš jus perlipdamas ir nusivalydamas į jus kojas, surengsiu parodomąjį šou visam Rusijos gvardijos personalui. Aš jums pažadu, kad tada gėdysitės išeiti į gatvę. O aš savo žodžio moku laikytis“, – pareiškė gvardijos vadas.

Jis perspėjo A. Navalną nesiimti analizuoti Rusijos gvardijos mitybos klausimų, nes tai „yra ne jo tema“. V. Zolotovas pripažino, kad gvardijoje yra korupcijos pėdsakų, tačiau siekiama juos išaiškinti, o kaltininkus atleisti arba perduoti teismui.

Vaizdo įraše apie FBK atliktą tyrimą dėl produktų tiekimo gvardijai, A. Navalnas „tarp kitų sukčių“ paminėjo V. Zolotovo pavardę. FBK padarė išvadą, kad mėsos kombinatas „Družba narodov“, vyriausybės sprendimu gavęs išskirtinę teisę būti Rusijos gvardijos produktų tiekėju, didina savo parduodamų produktų kainas. Remiantis FBK duomenimis, šio kombinato savininkas yra buvęs V. Zolotovo pavaldinys, su kuriuo jis dirbo VRM vidaus pajėgose.

Tačiau V. Zolotovas atsakė į kitą internete paskelbtą įrašą, kuriame Kremliaus kritikas gana šališkai kalbėjo apie patį Rusijos nacionalinės gvardijos vadovą.