Rusijos dopingo skandalą atskleidęs žurnalistas pabūgo vykti į čempionatą
Vo­kie­čių re­por­te­ris Ha­jo Sep­pel­tas, sa­vo žur­na­lis­ti­niu ty­ri­mu at­sklei­dęs įta­ria­mą vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą do­pin­go var­to­ji­mo prog­ra­mą Ru­si­jo­je, ne­vyks į Pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą dėl sau­gu­mo prie­žas­čių, vė­lai tre­čia­die­nį pra­ne­šė Vo­kie­ti­jos vals­ty­bi­nis trans­liuo­to­jas ARD.

Čempionato šeimininkė Rusija anksčiau atsisakė išduoti H. Seppeltui vizą, bet vėliau nusileido, kilus dideliam tarptautiniam spaudimui, o Tarpautinei futbolo federacijai (FIFA) pabrėžus, kad Vladimiro Putino vyriausybei turi būti svarbu užtikrinti žiniasklaidos laisvę.

Vis dėlto Vokietijos saugumo tarnybos įvertino padėtį ir priėjo išvadą, kad žurnalistui būtų pavojinga keliauti į Rusiją, rašoma ARD išplatintame pranešime.

Be to, transliuotojo atstovai šiuo klausimu pasitarė su Vokietijos užsienio reikalų ministru Heiko Maasu, ir ministerija pritarė saugumo tarnybų nuomonei.

Rusijos įtakingas Tyrimų komitetas pareiškė, kad atvykus H. Seppeltui jį apklaustų, kadangi šis yra svarbus liudininkas šalyje atliekamame tyrime dėl dopingo skandalo.

H. Seppelto dokumentiniai filmai apie dopingo vartojimą tarp rusų atletų išprovokavo audringą reakciją, o Rusijai galų gale buvo uždrausta dalyvauti 2018-ųjų žiemos olimpiadoje.

Jo parengtuose televizijos reportažuose teigiama, kad Rusijos dopingo programą prižiūrėjo valstybės saugumo aparatas ir kad sukčiauti tokiu mastu sportininkams galėjo įsakyti tik V. Putinas.

Pati Maskva tokius kaltinimus kategoriškai neigia.