Rusijos atstovas: mūsų lėktuvą Su-25 Sirijoje numušė į jį pataikiusi šiluminė raketa
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ru­sų lėk­tu­vą Su-25 Si­ri­jo­je nu­mu­šė ši­lu­mi­nė ra­ke­ta, pa­tai­kiu­si į jo de­ši­nį­jį va­rik­lį, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Vals­ty­bės Dū­mos gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ša­ma­no­vas.

Pasak jo, raketos tipas bus nustatytas per tyrimą, kai bus galima nuvykti į lėktuvo sudužimo vietą.

„Iš lėktuvo kritimo trajektorijos matyti, kad degė jo dešinysis variklis. Tai reiškia, kad į variklį pataikė šiluminė raketa“, – sakė V. Šamanovas žurnalistams.

Kol kas neįmanoma nustatyti, iš kokio PZRK (nešiojamojo zenitinių raketų paleidimo įrenginio) buvo numuštas rusų karinis lėktuvas Sirijoje, sakė komiteto pirmininkas.

„Apgailestauju, bet kol kas nieko nežinome, nes kol kas nenustatytas PZRK tipas... Kol nebus apžiūrėta kritimo vieta, neįmanoma įdentifikuoti koks tai buvo įrenginys – senas „Strela“ ar „Igla“, ar amerikietiškas „Stinger“. Nežinant to, šiandien nėra apie ką kalbėti“, – pareiškė V. Šamanovas.