Rusijoje įvyko stebuklas jau prieš rinkimus?
Li­kus po­rai mė­ne­sių iki Ru­si­jos pre­zi­den­to rin­ki­mų, ku­rie vy­ko pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ir su­tei­kė dar vie­ną ka­den­ci­ją Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui, ša­ly­je smar­kiai ūg­te­lė­jo at­ly­gi­ni­mai, ypač vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, ro­do na­cio­na­li­nės sta­tis­ti­kos ži­ny­bos „Ross­tat“ pa­skelb­ti duo­me­nys.

Sausį metinis vidutinio darbo užmokesčio augimas siekė 13,7 proc., vasarį – 12,1 proc., o per du mėnesius – 12,9 procento.

„Tokie duomenys tiesiog šokiruoja. Panašu, kad prieš rinkimus buvo vykdomos labai dosnios injekcijos į biudžetinių organizacijų darbo užmokesčio fondus“, – pareiškė Rusijos investicijų banko „Loko Invest“ analitikas Kirilas Tremasovas.

„Rosstat“ skelbia, jog atlyginimai, įskaitant vienkartines išmokas, mokslo įstaigose vien tik sausį buvo kilstelti 21,2 proc., valstybės ir savivaldybių administravimo įstaigose – 13,3 proc., švietimo sistemoje – 17,8 proc., sveikatos apsaugos sistemoje – 27,7 procento.

Kartu buvo skubiai mažinami įsiskolinimai už neišmokėtus atlyginimus – jų suma sunyko nuo 3,123 mlrd. rublių gruodį iki 2,795 mlrd. rublių sausį.

„Rosstat“ duomenimis, vidutinis atlyginimas šalyje vasarį, įvertinus infliaciją, buvo 9,7 proc. didesnis nei prieš metus, o vidutinės realiosios gyventojų pajamos per metus padidėjo 4,4 procento.

Gyventojų realiųjų pajamų augimas užfiksuotas pirmąkart nuo praėjusių metų sausio.