Rusijoje įvedama naujo lygio cenzūra
Ru­sai, at­si­sa­kan­tys pa­ša­lin­ti in­ter­ne­te pub­li­kuo­tą in­for­ma­ci­ją, ku­ri teis­mo spren­di­mu pri­pa­žin­ta „me­la­gin­ga“, ga­li su­lauk­ti iki vie­nų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mės – taip nu­ma­ty­ta įsta­ty­mo pro­jek­te, ku­rį par­la­men­ta­rai pa­tvir­ti­no an­tra­die­nį per an­trą jo nag­ri­nė­ji­mą.

Žemųjų parlamento rūmų – Valstybės Dūmos – nariai balsavo už įstatymą, kuris bus taikomas privatiems asmenims socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidos grupių darbuotojams.

Po trečiojo nagrinėjimo žemuosiuose parlamento rūmuose šiam įstatymui dar turės pritarti Federacijos Taryba ir šalies prezidentas Vladimiras Putinas.

Šis įstatymo projektas bus viena iš interneto laisvės suvaržymo priemonių Rusijoje, kur socialiniai tinklai yra vienas iš nedaugelio opozicijai prieinamų kanalų informacijai skleisti.

Remiantis interneto svetainėje pravo.ru pateiktu įstatymo projekto tekstu, asmenims, pažeidusiems naująjį įstatymą, taip pat numatyta 50 tūkst. rublių (630 eurų) bauda.

Pastaraisiais metais Rusijoje daugėja bausmių už internete skelbiamą turinį. Į kalėjimą patenka žmonės, paskelbę, valdžios požiūriu, ekstremistinę arba neteisėtą informaciją, įskaitant raginimus dalyvauti opozicijos organizuojamuose protestuose arba konkrečias socialines grupes įžeidžiančius juokelius.

Dabar galiojantis įstatymas draudžia skelbti ekstremistinio turinio informaciją, nors žmogaus teisų gynėjai sako, kad ši etiketė būna taikoma ir opozicinei medžiagai.

„Šis naujas įstatymas, jeigu jį priims, bus nauja ataka prieš žodžio laisvę Rusijoje“, – tarptautinės žmogaus teisių grupės „Agora“ teisininkė Irina Chrunova sakė naujienų agentūrai AFP.

Pasak jos, šio įstatymo taikiklyje atsidurtų tokie asmenys kaip Aleksejus Navalnas – opozicijos lyderis ir tinklaraštininkas, kuris pasinaudodamas „YouTube“ išplatino informaciją apie aukšto rango pareigūnų korupciją.