Rusijoje grobiamos net Vladimiro Putino rezidencijų statybos ir rekonstrukcijos lėšos
Ru­si­jos vers­li­nin­kas Dmi­tri­jus Mi­chal­čen­ka kal­ti­na­mas grobs­ty­mu. O gro­bė jis lė­šas, skir­tas pa­ties Vla­di­mi­ro Pu­ti­no re­zi­den­ci­jų ir ki­tų ob­jek­tų sta­ty­bai bei re­kons­truk­ci­jai. Tuo me­tu vers­li­nin­ko tur­tą lyg nie­kur nie­ko pe­rė­mė jį glo­bo­ju­sių spe­cia­lių­jų tar­ny­bų par­ei­gū­nų šei­mų na­riai.

Rusijos tyrimo komitetas baigė tirti baudžiamąją bylą „organizuoto nusikalstamo sambūrio“, kurio dalyviai kaltinami išgrobstę 1,3 milijardo rublių per Vladimiro Putino rezidencijos Novo-Ogoreve statybą ir rekonstrukciją. Nepriklausoma Rusijos žiniasklaidos priemonė RBK publikavo baudžiamosios bylos medžiagą, pagal kurią buvo pagrobtos didelės biudžetinių pinigų sumos ir statant kitas Vladimiro Putino rezidencijas, taip pat restauruojant Kremliaus teritorijoje esančius objektus.

„Michalčenka savo verslo imperiją sukūrė Murovo ir kitų FSB pareigūnų dėka. Dabar jis jiems nereikalingas, o naudos gavėjais tapo patys čekistai“, – apibendrino Korčaginas.

Apie grobimus iš 17 statybos ir rekonstrukcijos objektų tyrimui pasakojo vienas iš šios bylos įtariamųjų Borisas Malcevas. Pasak jo, vogė kompanijos „BaltStroi“ vadovai, o ši priklauso verslininkui Dmitrijui Michalčenkai ir partneriams.

Milijardierius Michalčenka buvo sulaikytas 2016 metų kovo mėnesį Maskvoje. Prieš tai jį sulaikė Sankt Peterburge, bet paleido, galimai leisdami jam skubiai išvažiuoti į užsienį. Tačiau Michalčenka to nepadarė, parašė „Svoboda“. Jis norėjo kovoti. Bandė susitikti su tuomečiu Rusijos federalinės apsaugos tarnybos (FSO) direktoriumi Jevgenijumi Murovu. Tikėjosi, kad jį užstos šis ir kiti globėjai iš specialiųjų tarnybų, bet taip nenutiko.

Vladimiro Putino rezidencija Novo-Ogoreve. Wikipedia nuotrauka

Kontroliavo komerciją geležinkelio stotyse

Buvęs Sankt Peterburgo deputatas, šiuo metu politinis emigrantas Andrejus Korčaginas gerai žinojo milijardierių ir prisiminimais pasidalijo su „Radio Svoboda“.

„Jis turėjo pravardę Dima Krikun, nes mėgo prisigerti, tada bėgioti po Vitebsko stotį, lydimas apsaugininkų, ir kelti triukšmą. Iš pradžių jis buvo Sankt Peterburgo restorano „Akvarel“ padavėjas, tapo kišeniniu Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) verslininku, kuris užsiimdavo tuo, kad per užgrobdavo ir atimdavo kitų žmonių verslą“, – pasakojo Korčaginas.

„Novaja gazeta“ rašė, kad dėl staigaus Michalčenkos kilimo įtaką turėjo du globėjai – kultūristas Jurijus Presnovas, o šis jį supažindino su Sank Peterburgo FSB valdybos pirmuoju pavaduotoju Nikolajumi Negodovu. Šis generolas Michalčenkai davė užduotį sureguliuoti situaciją geležinkelio stotyse 300-ųjų Sankt Peterburgo metinių minėjimui.

„Jis vis plėtė ir plėtė savo kompaniją. Susipažinau su juo, kai jis užgrobė visus Maskvos geležinkelio stoties Peterburge prekybos plotus, – pasakojo Korčaginas. – Per savo globėjus iš FSB ir FSO jis pasiekė geležinkelį „Oktiabr“, kuriam priklausė Maskvos geležinkelio stotis Peterburge ir Leningrado geležinkelio stotis Maskvoje. Jis užgrobė abiejų stočių prekybos plotus ir kontroliavo visą komerciją. Kontroliavo visą prekybą, restoranus, kavines. O apyvarta ten buvo didelė.“

Korčaginas teigė, kad Michalčenka turėjo gerus ryšius ne tik FSB, bet ir Vidaus reikalų ministerijoje, ir Tyrimo komitete.

Naudos gavėjai – buvę verslininko globėjai

Michalčenkos kompanija gaudavo didžiulius kontraktus įrangai, skirtai Putino rezidencijoms ir kitiems objektams, tarp kurių buvo ir itin slaptų. Pagal tyrimo išdavas, vien per Putino Novo-Ogorevo rezidencijos statybą bei rekonstrukciją buvo pagrobta 1,3 milijardo rublių.

Kodėl gi sugriuvo Michalčenkos imperija, jei jis turėjo globėjus iš specialiųjų tarnybų? Korčaginas siūlo savo versiją: „Visiems žinoma, kad Michalčenkos stogas buvo FSO vadovas Murovas. Kai šis išėjo į pensiją, norėjo gyventi ramiai, kad nebūtų jokių ryšių su Michalčenka. Mat tas turėjo netikusį bruožą: prisigerdavo saunoje ir visiems girdavosi savo žygdarbiais. Murovas pagalvojo, kad, būdamas pensijoje, neturės tokios įtakos, kad galėtų nuolat kontroliuoti Michalčenką, laikyti jį savo rankose. Manau, kad tai Murovas pasistengė jį „nutekinti“. O dabar Michalčenka yra niekas, nieko neturi, nieko nepasakys, o jei ir pasakys, kad gi patikės kriminaliniam nusikaltėliui? O pajamos Murovui ir toliau kapsi.“

Korčagino versiją patvirtina ir žurnalistų iš leidinio „Fontanka“ tyrimas, jie domėjosi, kam atiteko Michalčenkos turtas. Paaiškėjo, kad dabar jis priklauso buvusiems verslininko globėjams, tarp kurių – ir Murovo žmona Liudmila, anūkas Nikita, saugumo generolo Negodovo žmona Natalija.

„Michalčenka savo verslo imperiją sukūrė Murovo ir kitų FSB pareigūnų dėka. Dabar jis jiems nereikalingas, o naudos gavėjais tapo patys čekistai. Dabar jie yra pensijoje ir ramiai naudojasi visomis to verslo gėrybėmis, gauna savo dividendus. Vėliau tas turtas atiteks jų ainiams“, – apibendrino Korčaginas.