Rusijoje dviems mėnesiams suimti penki įtariamieji, galimai kankinę kalinį
Ru­si­jos teis­mas tre­čia­die­nį įsa­kė dėl ka­li­nio su­mu­ši­mo vie­na­me ka­lė­ji­me dviems mė­ne­siams su­im­ti pen­kis įta­ria­muo­sius bei sky­rė trum­pes­nį kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą vie­nam iš pa­tai­sos įstai­gos va­do­vų.

Kaip pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS, buvo nurodyta areštuoti penkis Jaroslavlio kalėjimo darbuotojus, o įstaigos direktoriaus pavaduotojui skirtas 72 valandų kardomasis kalinimas.

Baudžiamoji byla buvo iškelta praėjusią savaitę, nepriklausomam laikraščiui „Novaja gazeta“ paskelbus vaizdo įrašą, kuriame matyti 18 uniformuotų pareigūnų, kurie metodiškai mušė prie stalo prispaustą vyrą, o šis maldavo pasigailėti. Kankintojai taip pat liejo aukai ant galvos vandenį ir mušė lazdomis vyrui per kojas.

Incidentas buvo nufilmuotas prie aprangos tvirtinama vaizdo kamera, kurias kalėjimo pareigūnai įstatymų įpareigoti nešioti.

Pasak žmogaus teisių grupės „Obščestvenyj verdikt“, perdavusios įrašą leidiniui, jos advokatė Irina Biriukova, atstovaujanti kankintam kaliniui, bijodama keršto paliko Rusiją ir paprašė valstybės apsaugoti jos šeimos narius.