Rusijai – kaltinimai įtakoti Makedonijos siekį tapti NATO nare
JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius Ja­me­sas Mat­ti­sas pir­ma­die­nį at­vy­kęs į Ma­ke­do­ni­ją pa­smer­kė Ru­si­jos pa­stan­gas pa­si­nau­do­jant sa­vo pi­ni­gais bei įta­ka telk­ti opo­zi­ci­ją bū­si­mam bal­sa­vi­mui, ga­lin­čiam su­da­ry­ti są­ly­gas ša­liai įsto­ti į NA­TO.

Su juo į Skopję keliavusiems žurnalistams J. Mattisas sakė, jog „nėra abejonių“, kad Maskva, kuri nepritaria Makedonijos siekiui prisijungti prie Aljanso, finansuoja prorusiškas grupes siekdama sužlugdyti vėliau šį mėnesį planuojamą referendumą dėl šalies pavadinimo pakeitimo.

„Jie pervedė pinigų ir taip pat vykdo platesnes įtakos kampanijas, – sakė J. Mattisas. – Turėtume leisti Makedonijos žmonėms patiems apsispręsti.“

Makedoniečiai rugsėjo 30 dieną balsuos, ar pritarti naujam šalies pavadinimui „Šiaurės Makedonija“, kuriuo siekiama nuraminti Graikiją, daug metų blokuojančią Makedonijos kelią į NATO ir Europos Sąjungą. Tačiau bet kokiai pažangai siekiant narystės NATO griežtai prieštarauja Rusija, nenorinti, kad Aljansas plėstųsi į jos įtakos zonai anksčiau priklausiusius regionus.

J. Mattisas yra dar vienas tarptautinis lyderis, apsilankęs Makedonijoje paremti referendumo. Jis yra JAV aukščiausio rango pareigūnas, nuvykęs į šią šalį. Makedonijoje jau apsilankė ir paramą jos pavadinimo pakeitimui pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Austrijos kancleris Sebastianas Kurzas. Pasak jų, tam, kad Makedonija po daugelio laukimo metų pagaliau įstotų į NATO, svarbu pakeisti jos pavadinimą.

J. Mattisas pažymėjo, kad jis ir kiti NATO sąjungininkai „tai, ką galvoja, sako atvirai atviroje žiniasklaidoje“.

„Mes neduodame pinigų žmonėms užkulisiuose, nekuriame partijų, kurias kontroliuotume ar bandytume kontroliuoti“, – pabrėžė jis.

Rusija ir anksčiau buvo kaltinama bandymu paveikti Makedonijos referendumą. Liepos mėnesį Graikija išsiuntė du rusų diplomatus, kaltintus teikus lėšas protesto grupėms, nepritariančioms susitarimui dėl Makedonijos pavadinimo pakeitimo. Rusija šių diplomatų išvarymą pavadino nepateisinamu.

NATO narė Graikija daug metų vetuodavo Makedonijos bandymus įstoti ir dėl šios šalies pavadinimo skųsdavosi nuo pat Jugoslavijos subyrėjimo 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Graikija įrodinėja, kad „Makedonija“ reiškia pretenzijas į to paties pavadinimo Šiaurės Graikijos regioną ir jo antikinį paveldą.

NATO lyderiai liepos mėnesį oficialiai pakvietė Makedoniją pradėti derybas dėl narystės, su sąlyga, kad bus pakeistas šalies pavadinimas.

J. Mattisas planuoja susitikti su Makedonijos prezidentu Gjorge Ivanovu, centro kairės premjeru Zoranu Zaevu ir gynybos ministre Radmila Šekerinska.