Rusija teis prie Kerčės sąsiaurio sulaikytus Ukrainos karius
Ne­to­li Ker­čės są­siau­rio su­lai­ky­tos Ukrai­nos ka­ri­nių lai­vų įgu­los stos prieš teis­mą, pir­ma­die­nį par­eiš­kė vie­nas aukš­to ran­go Ru­si­jos se­na­to­rius.

„Laivai nugabenti į Kerčę. Įgulos areštuotos ir bus perduotos teismui. Kapitonai ir įgulų nariai bus tinkamai nubausti“, – Federacijos Tarybos gynybos ir saugumo komiteto pirmininką Viktorą Bondarevą cituoja jo spaudos tarnyba.

Kiek anksčiau Rusijos žmogaus teisių kontrolierė Tatjana Moskalkova informavo, kad rusų pasieniečiai Kerčės sąsiauryje sulaikė 24 jūreivius – esą pavojingai ten manevravusių Ukrainos laivų įgulų narius.

V. Bondarevas įsitikinęs, kad Rusijos sprendimas panaudoti prieš ukrainiečių laivus ginklus yra visiškai teisėtas, nes šie laivai, parlamentaro teigimu, pažeidė Rusijos sieną.

„Neteisėtai į Rusijos vandenis patekę „Berdiansk“, „Nikopol“ ir „Jany Kapu“ įvykdė nusikaltimą. Bet koks suverenios valstybės sienos pažeidimas kelia potencialią grėsmę, kuriai likviduoti galima ir privalu imtis visų adekvačių priemonių. Ukrainos laivai pavojingai manevravo, įplaukė į mūsų akvatoriją. Būtų nusikaltimas nesureaguoti“, – patikino V. Bondarevas.